Přestože nejvíce mandátů, celkem šest, získalo ve městě Sdružení nezávislých kandidátů Velvary, kde se s nejvyšším počtem preferenčních hlasů (648) umístila na první pozici vedoucí velvarské knihovny Zdeňka Ortová (SNK Velvary), starostkou se nestane, ani místostarostkou, stejně jako nezíská místo v radě.

Vůle občanů ani jejich hlasy, nejsou, jak vidno, důležité. „Ptáte se mě proč? To já nevím. Lidé projevili svoji vůli, hlasy mi dali, ale nikdo mě 
s žádnou nabídkou neoslovil. Zkrátka se se mnou nepočítá,“ krčí rameny Zdeňka Ortová.

Podle informací, které včera získal Kladenský deník, se na druhé straně ve vedení velvarské radnice patrně počítá s Radimem Wolákem ze sdružení Oživme Velvary, které získalo pět mandátů. Dosavadní pozici místostarosty by mohl obhájit Zdeněk Vojtěchovský z ODS disponující třemi mandáty.

„Hledáme koncenzuální cestu, jak vedení města namíchat, aby to z pohledu všech dobře dopadlo. Stále pokračují rozhovory mezi jednotlivými členy uskupení. My ve Velvarech nehovoříme tolik o koalicích a stranách a uskupeních, ale spíše se hledá domluva napříč spektrem,“ řekl Radim Wolák.

„Vycházíme z toho, čemu bychom se rádi věnovali společně. Je zde snaha, jak zachovat vedení města, které bude podobné tomu před tím,“ dodává

adept na starostu, jenž chválí a připomíná výtečnou práci dosavadní starostky Jitky Linhartové a jejího zástupce.

Povolební vyjednávání budou pokračovat. Ustavující zastupitelstvo by měla dosavadní starostka svolat v prvním listopadovém týdnu.

„Výsledky voleb byly vyrovnané. Je dobře, že se do zastupitelstva dostali jak původní lidé, tak nové tváře,“ říká Wolák, jenž je podporovaný jak vlastní skupinou, tak nezávislými.

Tento, patrně budoucí první muž radnice, vysokoškolský učitel, připomíná, že programy a priority uskupení a stran jsou podobné.

„Hlavní věci, které město pálí, jsou totožné, ať už je to zlepšení dopravní obslužnosti, podpora kultury či života ve městě. Žádné překotné změny ale nečekejte!“ prohlásil Wolák.

Co se týká bezpečí ve městě, například městská policie by měla být zachována v dosavadním počtu. Lidé přicházející na radnici by uvítali snad jen zkušenější strážníky s lepší znalostí místních poměrů.