„Město kompletně zrekonstruovalo starou sokolovnu, která se stala moderním sportovištěm, vybudovalo se nové dopravní hřiště, vznikla řada malých hřišť a sportovišť, například venkovní posilovna s cvičícími prvky i pro starší. Významně se pečovalo o památky, město opravilo jednu ze svých dominant, Pražskou bránu, pokračovalo v obnově renesančního kostela svatého Jiří, který získal nový plášť a vitráže,“ říká starosta města Radim Wolák.

Za doby jeho působení se podařilo opravit několik městských domů v památkové zóně a obnovila se řada pomníčků a menších památek. Dost se investovalo i do infrastruktury, kompletně se opravily chodníky v místní části Ješín, obnovily se kanalizace v některých ulicích. „Město nyní nabírá sílu k velkému projektu vybudování kanalizace v místní části Velká Bučina,“ připomíná starosta.

Město připravilo a začalo realizovat některé projekty krajinného rázu, obnovu Malovarského rybníka, který stále probíhá za podpory dobrovolníků. Obnovila se vodní nádrž na Velké Bučině, zpracoval se velký projekt na vybudování rozlehlé vycházkové přírodní mokřadní oblasti.

Činí se i spolky a školy. Svého vrcholu dosáhli podle Woláka i velvarští fotbalisté, kteří postoupili do vyšší soutěže a chystají se na vybudování hřiště s umělým povrchem. Svou akademii ve Velvarech založil klub Bohemians Praha 1905.

A hasiči poprvé ve své historii získali novou cisternu.

Město se snaží pečovat i o své jméno a historický odkaz. Oživila se legenda o natvrdlých vejcích, která Velvary spojuje s Karlovým mostem, město zdůraznilo významné rodáky, například šachového velmistra Trejbala nebo hudebníka Leopolda Koželuha. Výrazně se rozšířila expozice místního muzea. Město iniciovalo založení nového Muzea technických hraček, ve Velvarech vznikly dvě nové výtvarné expozice.

„Městu se daří finančně, ačkoli se dosti investovalo, za čtyři roky zvýšilo své úspory a na dotacích získalo přes 50 milionů korun. Ve Velvarech to žije a zdá se že bude žít i nadále, protože do voleb kandidují čtyři uskupení, všechna však mají podobný program a společnou řeč: jde jim o rozkvět města,“ dodává starosta Wolák.

Co se povedlo
Město má zpět hotel Záložna
Největší výhrou je pro Velvarské získání bývalého hotelu Záložna na náměstí Krále Vladislava. Ten už mnoho let chátral v rukou soukromých vlastníků a zdálo se, že nejspíše spadne a nezbude po něm vůbec nic. Díky štědrosti místní firmy se podařilo budovu odkoupit a hotel Záložna se opět vrátí městu. Z veřejného plánování vzešly jasné cíle: obnovit kulturní sál a restauraci s pivovarem. V příštím roce se začne s obnovou, bude to sice hodně práce a mnoho peněz, ale Velvary se po letech dočkají návratu kulturního domu.

Co se nepovedlo
Kamiony se vrací do centra
Kamiony se vrací do centra města. V roce 2014 kraj uzavřel velvarský most z důvodu nebezpečí jeho zřícení. Několik let tam bylo mostní provizorium, Kraj nyní dokončuje výstavbu mostu nového. Plán byl, že ruku v ruce s výstavbou půjde už několik let probíhající příprava obchvatu města, který by odstínil těžkou nákladní dopravu zejména z okolních pískoven, která jezdí přímo centrem města. Město Velvary se snažilo povzbuzovat a podporovat kraj v přípravných pracích, bohužel je však projekt i po deseti letech stále na začátku.