Velvarský sbor má v současné době 14 mladých členů. „Právě na činnost s mládeží jsme patřičně pyšní. Žákovský oddíl má každoročně mnoho úspěchů v rámci okresu i kraje. Také v loňském roce zvítězil v okresním kole branné hry Plamen a na oblastním kole v Neratovicích obsadil osmé místo,“ konstatoval na internetových stránkách města Libor Šulc z SDH Velvary.

Družstvo mužů zase zvítězilo v okresní soutěži ve Stochově. V krajském kole v Nymburku ale vybojovalo až 11. místo. Družstva starších pánů tradičně vítězí v Dědkiádě, která byla loni rozšířena o nižší věkovou kategorii. Za zmínku stojí také individuální úspěch Lukáše Kapitána a jeho 2. místo v běhu na 100 metrů s překážkami při soutěži v Mělníku.

Sboru loni vyjel k celkem 35 požárům a pěti technickým zásahům. Za zmínku stojí například úmyslně zakládané požáry v Uhách, mezi největší patřil požár hospody v Beřovicích a nepříjemný požár vozidla na obchvatu Velvar, při němž zemřela jedna osoba.

„V areálu hasičské zbrojnice byly loni provedeny svépomocné práce a opravy, zatepleny stropy malých garáží a vymalována chodba v přístavbě. Pokračovala také renovace historické hasičské techniky, do níž byly získány další exponáty,“ nastínil Šulc.

Nejvýznamnější událostí loňského roku byla účast na červnových 4. celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Setkání se zúčastnilo kolem 200 sborů z celé republiky. Výstavu dobové techniky zde zhlédlo na 16 tisíc návštěvníků. (rob)