„Letos jsme zvolili téma vodní svět a děti na náš nápad ohromně reagují,“ řekl Kladenskému deníku spokojený ředitel školy Petr Došek. „Děti cestou do třídy potkávají vodníky, víly, piráty, rybičky a na každém stanovišti plní různé úkoly. Všechny soutěže jsou v podstatě zaměřeny na to, co po nich požadujeme u zápisu. To znamená na jemnou i hrubou motoriku, paměť, sociální vyzrálost. Samotný zápis pak provádějí pedagogové z prvního stupně, kteří byli pro tuto činnost odborně proškoleni. Byli bychom rádi, aby to byl pro děti příjemný den, na nějž budou dlouho vzpomínat, zkrátka aby se k nám těšily,“ vysvětlil ředitel.

Budoucí prvňáci se s rodiči cestou od zápisu zastavovali i v improvizované kavárně, která byla pro tuto příležitost zřízena hned proti vchodu v prostorách hudební učebny. Rovněž zde obsluhovaly žákyně ze školního klubu. Nastávající školačka Sára Zátková si vybrala pamlsek a svěřila se s prvními dojmy: „Já jsem u zápisu říkala panu učiteli jak se jmenuji, i že mám tři bratry. Vůbec mi nevadilo, že je to chlap a ne paní učitelka. Ale úplně nejradši bych si povídala s paní učitelkou, co je převlečená za vodníka,“ dodala nebojácně holčička a utíkala si honem na vodnickou pedagožku alespoň sáhnout.

Paní Plecitá, maminka předškoláka Jiřího, jenž právě učitelce Kalinové u stolečku precizně kreslil barevnou pastelkou cestu pro myšku, aby se dostala k plátku sýra, se svěřila, že syn rozhodně trémou netrpí a k zápisu se vyloženě těšil. „Hned nás zaujal vodní svět, to je dobrý nápad,“ uvedla.
Stejného názoru byl i její Jirka, ale ohradil se proti myšlence, že by snad měl mít před vodními bytostmi respekt: „Já se těch strašidýlek vůbec nebojím, protože to jsou převlečené děti,“ prozradil a nezaskočil ho ani dotaz, zda setěší víc na počítání nebo čtení: „Já se nejvíc těším, jak si budu povyučování hrát v družině,“ odpověděl bez zaváhání.

Vedení školy pamatovalo také na děti, kterým je odložena školní docházka. Nabízí jim možnost nástupu do takzvané přípravné třídy. Zástupkyně ředitele pro první stupeň Blanka Dragounová k tomu řekla: „Přípravná třída je alternativa pro rodiče dětí, kterým byla odložena školní docházka, aby měli možnost si zvolit, zda jejich dítě bude další rok navštěvovat mateřskou školu, nebo jestli využijí naši přípravnou třídu. Zatím to vypadá, že zájem o přípravku bude. Je tu především dobrá zkušenost z minulých let, kdy tato přípravná třída dobře fungovala. Ocenily to zejména učitelky v prvních třídách, kam děti po prázdninách nastoupily,také rodiče viděli znatelné pokroky.“

Kolik dětí skutečně přijde v září do prvních tříd velvarské základní školy, se bude s konečnou jistotou vědět, až povinný zápis absolvují všichni předškoláci z Velvarska. Ředitel Petr Došek však potvrdil, že pro nové žáky budou v září stejně jako v tomto školním roce opět otevřeny dvě první třídy.