Jak informují internetové stránky Velvar, kostel byl za účasti starostky Jitky Linhartové a zástupců římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou fakticky předán v minulých dnech. „Do budoucna se s kostelem počítá jako s místem, kde by se konala poslední rozloučení se zesnulými a drobné kulturní akce a výstavy,“ informuje Libor Šulc z velvarského městského úřadu.

Církev zjistila, že kostel nepotřebuje ke svým liturgickým účelům a jeho opravy nechce a nemůže financovat. Město cse proto rozhodlo tuto dominantu zachránit. Jednání o bezúplatném převodu, trvala téměř čtyři roky.

Změnu vlastníka kostela zastupitelé odsouhlasili. Vnitřní zůstatkový mobiliář zůstane v církevním majetku a bude městu dlouhodobě zapůjčen.