Za období socialismu byl tento den slaven až o den později, tedy 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na 8. května, kdy část naší země osvobodili Američané.

Akcí, které se na Kladensku v souvislosti s ukončením druhé světové války pořádají, je hned několik. Hlavní vzpomínkové akce se uskuteční v Kladně či ve Slaném, skvělá podívaná a připomenutí si historie pak čeká návštěvníky dnes v Brandýsku, kde se koná ukázka osvobození obce.

„Myslím si, že rozhodně by si lidé měli ukončení války připomínat, a to tedy nejen ve velkých městech ale také v obcích. Druhá světová válka totiž přinesla miliony obětí na lidských životech, nesmírné utrpení nejen vojáků ale i civilního obyvatelstva, samozřejmě také rozsáhlé materiální škody, které se prakticky týkaly každého,“ řekla Kladenskému deníku Eva Armeanová, předsedkyně kladenské jednoty Československé obce legionářské.
„Je čest vzpomínat na padlé, protože tím se vlastně stávají nesmrtelnými. Moc bych si přála, aby se tohle dostalo do podvědomí našich občanů. Většinou to totiž byli mladí kluci, kteří měli život před sebou,“ zdůrazňuje Eva Armeanová.

Ta zároveň Deníku prozradila, kde se vzpomínkové akce konají. Podle jejích slov si květnové události bude moci veřejnost připomenout nejprve dnes ve Slaném. V 10 hodin totiž vyráží průvod, jehož cílem budou dvě místa, kde se pietní akty budou konat. „První bude na Hlaváčkově náměstí, ten druhý pak na slánských hřbitovech, přičemž bude končit projevem starosty Slaného Martina Hrabánka. Následně bude také v místním muzeu setkání s válečnými veterány,“ vysvětluje Eva Armeanová.

V Kladně si pak konec války připomenou ve středu 9. května, a to ve 13.45 hodin hlavním pietním aktem na kladenských hřbitovech u pomníku vojáků Rudé armády. Následně bude autobus s jeho účastníky ještě objíždět jednotlivé pamětní desky a pomníky, kterých je kolem rozeseto kolem patnácti.

Velká podívaná pak čeká příznivce historie dnes v Brandýsku. Military klub Brandýsek totiž společně s místním OÚ a SDH pořádá již tradiční oslavy pořádané k 73. výročí osvobození obce. „Program bude zahájen v 15 hodin pietou na místním hřbitově, kdy čestnou salvou uctíme padlé osvoboditele. Následně se účastníci přesunou do areálu bývalé vodárny, kde je od 16.30 čeká prezentace a bojová ukázka vojenské techniky sovětské i německé provenience. Ta se stane rekonstrukcí skutečných událostí květnových dnů z konce války v naší obci,“ řekl předseda klubu Marek Polčič. Po celou dobu konání akce budou zajištěny různé stánky s občerstvením, areál bude pro veřejnost otevřen už v 15 hodin. Po skončení ukázky budou mít zúčastnění možnost prohlídky bojové techniky.