Jak vznikl nápad vydat knihu mapující historii i současnost obce?
S nápadem přišel pan doktor Radoslav Müller, protože je letitý pracovník místního národního výboru, potažmo i obecního úřadu. Když se začalo před dvěma lety blížit 790. výročí obce, tak přišel s tím, že by obec měla připravit nějaký dárek pro své občany. Navrhl tedy zvracování knihy.

Jak jste se ke tvorbě knihy o Bratronicích dostal vy?
Vzhledem k tomu, že Radoslav Müller zná historii i současnost obce, tak začal vše dávat dohromady. Následně ovšem oslovil mě, jako letitého spolupracovníka, protože ví, že jsem obdobné publikace dělal také i pro ostatní obce, jako jsou například Malé Kyšice či Velká Dobrá.

Nakonec jste se ovšem z pomocníka stal plnohodnotným spoluautorem..
Chtěl jsem panu doktorovi (pozn. red. - Radoslavu Mülleri) pomoci s tím, dát knize nějakou koncepci. Nakonec jsem ovšem do toho zapadl a od prosince minulého roku jsme na knize velmi intenzivně pracovali oba.

Jaký máte vztah k Bratronicím?
Jednak bydlím za lesem, za Vysokým vrchem, jsem totiž z Malých Kyšic. Před lety jsem v Bratronicích navíc zdědil chatu. Jsem navíc patriotem Kladenska, takže jsem nemohl odmítnout nabídku se na knize podílet.

Jak složitě publikace vznikala?
Tím, že pan doktor je místní, tak zpracoval řadu věcí místního původu. Já, jako kronikář Malých Kyšic, mám naopak vztah k Dolnímu Bezděkovu, protože ten spolu s Malými Kyšicemi i Horním Bezděkovem tvořil do roku 1924 jednu obec. Řadu podkladů jsem tedy čerpal z malokyšické kroniky, další informace jsem také vyhledával v kladenském okresním archivu. Občané nám navíc vyšli se vším vstříc. Zapůjčili nám například různé materiály a fotografie, dokonce případně ještě upřesnili detaily, o kterých jsme nevěděli.

Co čtenáře v knize čeká?
V knize lze najít vskutku vše možné, co se týká obce. Nejdříve obec představujeme, a to včetně její charakteristiky a symbolů. Následně v ní čtenář najde také nejstarší historii, hlavně středověkou. Přecházíme přes obě světové války až do současnosti, přičemž si všímáme přírodních zajímavostí, památek i významných osobností obce. Myslím si, že každý si v knize najde to své. Podstatné je to, že jsme nezapomněli ani na Dolní Bezděkov, který je nyní také součástí Bratronic.

Přemýšlíte o tom, že by si obec zasloužila v dohledné době pokračování knihy?
To je otevřená otázka. (směje se) Za deset let obec čeká kulaté výročí 800 let, takže se najde možná někdo, kdo na nás naváže. Radoslav Müller tvrdí, že bude něco dále zpracovávat, ale nerad bych předbíhal. Je ovšem pravdou, že některé materiály zůstaly v šuplíku a řada další věcí by šlo ještě čerpat.

Co byste knize popřál?
Přál bych si, aby se líbila nejen lidem z Bratronic a Dolního Bezděkova. Doufám, že ji ocení také občané okolních vesnic. Symbolicky jsme totiž zařadili do poslední kapitoly také sedm obcí, se kterými katastr obce sousedí.

Miroslav OliveriusNarozen 17. listopadu 1953 v Kladně, již čtyřicet let žije v Malých Kyšicích, kde vykonává funkci kronikáře a vede obecní noviny. Po mnoho let byl Miroslav Oliverius pracovníkem státní správy. V současné době je v důchodu, mezi jeho největší zájmy patří regionální historie a heraldika. Navrhl také znak a vlajku pro Bratronice i další obce v okolí. Na svědomí má mnoho publikací, jako je například Kladno hází!, Kladno hokejové či Jsme jeden rod. Vytvořil také řadu almanachů k různým výročím obcí či sborů dobrovolných hasičů.