Tato obec s pouhými 357 obyvateli získala od poroty nejvyšší ocenění ze všech 17 přihlášených obcí. Díky zapojení spolků do veřejného života, kdy nezůstávají stranou ani místní děti a mládež, zabodovala jako přirozená vesnická pospolitost svou občanskou soudržností, ale i snahou o zachování typického venkovského rázu. Soutěže Vesnice roku se Libovičtí poprvé zúčastnili loni; tehdy obdrželi diplomy za rozvíjení lidových tradic a za harmonické začlenění Jedlého parku do okolní krajiny.

„Příprava na soutěž je náročná, a to jak na čas, tak na energii – a často i na fyzickou práci, kdy lidé společně vylepšují veřejný prostor,“ ocenil v pátek krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), jenž u sobotního předávání cen nebude chybět. Jedním dechem nicméně zdůraznil, že úsilí se vyplácí. „Výsledkem bývá nejen zlepšení prostředí v obci, ale hlavně společenského života a mezilidských vztahů,“ připomněl radní. „Cením si všech obcí, které se do soutěže přihlásily – a Libovici samozřejmě blahopřeji k vítězství,“ doplnil.

Libovice bude reprezentovat Středočeský kraj v celostátním kole, které se uskuteční první týden v září. Výsledky včetně držitele titulu Vesnice roku 2019 budou vyhlášeny 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Systém nádrží biotopového koupaliště Lhotka.
Koupaliště, kde vodu čistí rostliny. Lidé je rádi vyhledávají, je jich ale málo

Vesnice Středočeského kraje roku 2019:
- Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Libovice
- Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Kněžice
- Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Žižice
- Bílá stuha – za činnost mládeže: Jinočany
- Modrá stuha – za společenský život: Řisuty
- Cena hejtmanky Středočeského kraje – za zachování historické paměti obce: kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice
- Inovativní obec: Kněžice
- Diplom za vzorné vedení kroniky: Senomaty
- Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Pátek
- Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): Máslovice
- Ocenění za revitalizaci soustavy rybníků v obci: Ledčice
- Diplom za citlivé propojení historické a nové budovy mateřské školy scelené environmentální zahradou: Davle
- Diplom za občanskou aktivitu podporující zachování venkovského rázu obce: Jíloviště
- Diplom za péči o rozvoj obce: Ostrov
- Diplom za koncepční vize rozvoje zeleně v obci a jejím okolí: Davle
- Diplom za vytvoření bezpečného zázemí dětského klubu: Pátek
- Diplom za záchranu kulturního dědictví: Suchdol
- Ocenění za kulturní vystoupení hudební skupiny Nápad: Řisuty
- Diplom za modernizaci a rozšíření základní školy a školní jídelny: Ledčice
- Ocenění za spolupráci s Královským pivovarem: Krušovice
- Ocenění za charitativní akce v obci: Knovíz
- Diplom za aktivní zapojení seniorů do života obce: Senomaty
- Diplom na práci s mládeží: Vojkovice
- Ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb: Smečno
- Diplom za připomenutí židovské komunity: Davle
- Koláčová cena: Krušovice
- Zlatá cihla v Programu obnovy venkova: Suchdol – klášter s kaplí sv. Jana Křtitele v části obce Vysoká (kategorie A); Máslovice – hospoda (kategorie B)
- Cena naděje pro živý venkov: Vojkovice

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Odstranění billboardů firmy JCDecaux probíhalo 1. srpna 2019 na Lipské ulici ve směru na pražské letiště.
Billboardy mizí z polí u Prahy. Čekalo se na sklizeň
Ilustrační foto.
Středočeši rádi vyrážejí pod stan. Kempy jsou obsazené
Bezpečně na vodě.
Na vodě středočeští kapitáni zatím dodrželi suchý zákon