V září loňského roku zde vzniklo soukromé střední odborné učiliště, což je zatím první a ojedinělý projekt v celé republice, v němž mají odsouzení možnost vzdělávat se. ,,Věznice není součástí učiliště, ale naopak mu dodává žáky a prostory,“ vysvětlil Ivan Suchý, mluvčí zařízení.

Před samotným předáváním pololetního vysvědčení čekalo na žáky příjemné překvapení, jelikož věznici nečekaně navštívila ministryně pro národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Ta přednesla slavnostní proslov a krátce si popovídala s mluvčím třídy. ,,Jste průkopníci a nesmíte zklamat. Mám takový sen, že sem jednou pozvu své spolupracovníky a vy nás pohostíte. I tím byste nám všem ukázali, co všechno jste se naučili,“ zaznělo mimo jiné v projevu.

Se svým vysvědčením byl velice spokojený jeden ze zdejších učňů David Bílý, který navíc získal i pochvalu za příkladné chování. ,,Nejtěžší byly samotné začátky, spolupráce a komunikace s kolegy. Mám opravdu radost, ale chtěl bych se ještě zlepšit v českém jazyce a matematice. Jsem domluvený s panem ředitelem, že se o mých výsledcích dozví i přítelkyně,“ uvedl radostným hlasem odsouzený, jemuž do konce výkonu trestu zbývá dvaadvacet měsíců.

A jaké to vlastně je učit vězně, kteří spáchali nejrůznější zločiny? ,,Nejtěžší na celé spolupráci je psychologická činnost a motivovat je tak, aby byla resocializace úspěšná a pomohla k návratu do normálního života,“ řekl třídní učitel dle jeho slov výborného kolektivu, Josef Šrámek.