„Výhodou je, že se jedná o vnitřní pracoviště, kde mohou být i odsouzení, kteří nesplňují kritéria pro zařazení na nestřežených pracovištích mimo věznici. Už celý měsíc je prováděn zkušební provoz, výběr a výcvik vhodných odsouzených, u kterých se předpokládá základní manuální zručnost," řekl mluvčí Věznice Vinařice Ivan Suchý.

Za poslední rok se ve vinařické věznici podařilo otevřít už páté pracoviště, kde mohou najít odsouzení uplatnění.

Tento měsíc oslavilo navíc úspěšné roční působení ve věznici sdružení Rubikon, které zde provozuje šicí dílnu a zaměstnává 40 vězňů. Zde byl výběr odsouzených ještě náročnější a výběr a výcvik podstoupilo ve zkušebním provozu přes 600 odsouzených.

„Velkou výhodou tohoto zaměstnání je i možnost pokračovat v něm po propuštění z věznice u partnerských firem, které se sdružením Rubikon spolupracují a zároveň se zapojit do podpůrného sociálního programu, který jim napomůže s návratem do společnosti," připomněl Suchý.

Vloni věznice znovu otevřela call-centrum, které nabízí produkty telefonních společností. Je zde zaměstnáno přibližně 50 odsouzených.

Pozitivní zkušeností je skutečnost, že někteří odsouzení nacházejí uplatnění v tomto oboru i po výkonu trestu.

Zaměstnání pro desítky odsouzených

Na konci loňského a na začátku letošního roku podepsalo vedení věznice spolupráci s dalšími dvěmi společnostmi, které dohromady zaměstnávají téměř 80 odsouzených ve směnném provozu. V obou případech se jedná o pracoviště mimo věznici, a proto je výběr odsouzených na tyto pracoviště náročnější a ne všichni odsouzení mohou být na tato pracoviště zařazeni. Každého odsouzeného posuzuje odborná komise a zvažují se bezpečnostní i osobnostní rizika.

Kromě toho spolupracuje Věznice Vinařice dlouhodobě s dalšími třemi společnostmi. Jednou z nich je i pracoviště, kde se čistí a zpracovává zelenina od pěstitele. Zde je v současnosti zaměstnáno 25 odsouzených a s nárůstem sezónních prací se jejich počet téměř zdvojnásobí.

Celkově věznice nyní zaměstnává skoro 350 odsouzených, což je něco málo přes 60 procent z pracovně zařaditelných vězňů. Dalších zhruba 250 odsouzených navštěvuje Střední odborné učiliště Vinařice, které svoji činnost vykonává přímo uvnitř věznice, anebo je zapojeno v terapeutických projektech.

„Díky pracovnímu zařazení a vzdělávání ve věznici získávají a udržují si odsouzení pracovní návyky, které jim pomohou při adaptaci na život po výkonu trestu a významně se tak snižuje riziko recidivy. Dalším významným pozitivním faktorem je skutečnost, že odsouzení si hradí náklady výkonu trestu a mohou splácet své dluhy z minulosti," uzavírá mluvčí Ivan Suchý.