Příchozí, kteří dorazili do budovy Centra akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno, měli možnost navštívit řadu zajímavých stanovišť a přímo na místě zjistit, v jaké jsou kondici a zda právě oni nejsou ohroženi cévní příhodou.

Lidé si mohli nechat preventivně změřit krevní tlak, dále pak zdravotníci zjišťovali obsahu oxidu uhelnatého v jejich dechu. Zájemci též podstoupili vyšetření plochonoží podoskopem a další.

Informace podali i zástupci České alzheimerovské společnosti, seznámili veřejnost s dostupnou literaturou o této chorobě, případně s pomůckami pro osoby trpící tímto onemocněním.