Při úterní prezentaci přímo na kladenském hlavním nádraží to potvrdil ministr dopravy Martin Kupka. Vysoutěžená cena díla je bezmála 3,7 miliardy korun bez DPH a hotovo bude na konci roku 2024. Stavba bude navíc navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021 - 2027.

Modernizace trati z Kladna do Ostrovce je jedním z projektů přestavby a elektrizace trati z Prahy do Kladna. Podle ministra dopravy se jedná o stavbu mimořádně náročnou a také nákladnou. „Finanční prostředky pro její realizaci jsme hledali od počátku letošního roku a moc mě těší, že se nám je podařilo zajistit,“ řekl Kupka.

Záchodky naleznete v parčíku za školou U Floriána vedle parkoviště. Jedinou vadou na kráse je, že jsou v těchto dnech z technických důvodů mimo provoz. S tím ze ale ve zkušební lhůtě počítá.
Vytápění i bezdotykové technologie: V Kladně nově fungují chytré toalety

Přípravné práce, které proběhnou v Kladně zhruba začátkem listopadu, se podle všeho provozu na dráze nedotknou. „Podle mých informací se bude jednat o přípravu terénu, zařízení staveniště, možná nějaké kácení v době vegetačního klidu. První významnější počin je plánován na březen příštího roku, kdy by se měl překládat teplovod a tam se musí čekat na konec topné sezony," řekl náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

„Se zhotovitelem se snažíme najít řešení, které se nám zdá být velmi elegantní, a to, abychom po nějakou dobu vyloučili provoz na trati mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem. Rádi bychom to řešili náhradní autobusovou dopravou. Je totiž poměrně složité po jedné koleji jezdit a v sousední koleji budovat pažení mostu, zemní těleso a další. Zdá se nám to snazší, pokud takováto dohoda zejména s objednateli dopravy bude, úsek zavřít a v klidu pracovat," dodal.

Stanice Kladno projde rekonstrukcí

Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru železniční trati až do Ostrovce. Kompletní rekonstrukcí projde stanice Kladno, a to včetně zdejší výpravní budovy. V rámci úprav kolejiště vzniknou dvě ostrovní a jedno mimoúrovňové vnější nástupiště s délkami od 200 do 230 metrů. Výška nástupní hrany bude ve všech případech 550 mm nad kolejí. Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude podchodem, jeho bezbariérovost zajistí kombinace schodišť, výtahů a eskalátorů. Podchod bude protažen pod přednádražím směrem ke kročehlavskému sídlišti, před výpravní budovou bude zajištěn přestup na městské autobusy. Pro dojíždějící bude určeno i parkoviště P+R pro zhruba 270 automobilů.

Prezident Miloš Zeman zapálil v Lánech Masarykovu vatru.
Podívejte se: Prezident Miloš Zeman zapálil v Lánech Masarykovu vatru

Úsek z Kladna přes zastávku Kladno město až do Kladna-Ostrovce se zdvoukolejní, koncová stanice zůstane rovněž dvoukolejná. V zastávkách Kladno město a Kladno-Ostrovec jsou navržena vždy dvě vnější nástupiště s délkou nástupní hrany 230 m (Kladno město), resp. 225 m (Kladno-Ostrovec) a opět s normovou výškou 550 mm.

Nástupiště na zastávce Kladno město se přímo propojí s chodníky silničního nadjezdu. To zajistí schodiště a eskalátory, bezbariérový přístup pak bude pomocí výtahů. Cestující se tak dostanou přímo na zastávky kladenské MHD, díky tomu se nádraží Kladno město stane významným přestupním uzlem.

Železniční trať v kladenské zástavbě úrovňově kříží několik různě frekventovaných silnic. Ulice Petra Bezruče patří v největším středočeském městě k nejfrekventovanějším, proto bude zdejší železniční přejezd nahrazen silničním podjezdem. Zrušeno a nahrazeno podchodem bude rovněž křížení v Havířské ulici. Další železniční přejezdy projdou modernizací zabezpečovacího zařízení. Celá trať bude elektrizovaná, moderní příměstské vlaky tak budou jezdit z centra Prahy až do Kladna-Ostrovce.