Z osmi oslovených respondentů v centru města, v jednom z největších kladenských okrsků ve zdravotnické škole, kde je volební místnost i pro lidi s trvalým pobytem na radnici, vyplynulo, že otázku heren ponechala větší část oslovených bez povšimnutí.

Kromě těch, kteří striktně požadují v Kladně zrušení heren, využila v okrsku č. 17,  jenž je určen více než pěti tisícům oprávněných voličů, možnosti hlasování v referendu pouze zhruba třetina lidí.