Chlapi za mřížemi totiž nezřídka využívají možnost vyučení se ve vybraných oborech. V rámci převýchovy a vzdělávání navštěvují díky tomu desítky mužů vězeňské učiliště. Až opustí brány nápravného zařízení, budou z nich řemeslníci a pracovníci ve službách s regulérním výučním listem. „V nabídce jsou studijní obory zahrnující pomocné práce v kuchyni, obor kuchař, ubytovací služby. Dále pak oděvnictví, pomocné zednické práce a malířské práce. Paleta oborů je pestrá, aby bylo možné vybrat takový, jaký každému sedí a kde má nejlepší příležitosti se do budoucna uplatnit. Největší zájem je v současnosti o kuchařské a pekařské obory,“ potvrdil ředitel učiliště Daniel Černý.

Učiliště nabízí různé možnosti, nicméně kvalifikovaných zedníků bude patrně i nadále nedostatek. Zájem z řad odsouzených i absolventů běžných základních škol totiž není na Kladensku valný. „Zedníkem je možné se vyučit i v naší věznici. Ani mezi našimi odsouzenými ale není o tento obor velký zájem. Je to škoda, jelikož poptávka ze strany zaměstnavatelů je veliká a na pravidelných setkáních s nimi jim pak dokola opakujeme, že zájem klesá,“ zdůraznil ředitel školy a dodal: „Učiliště funguje v rámci věznice Vinařice od roku 2007. Postupně jsme otevřeli pobočky a rozšířili působnost i mimo věznice.“

Kácet se bude od pondělí 29. ledna v prostoru nad letním kinem.
Na Hájích ve Slaném padnou desítky stromů. Dřevo z nich si lze koupit

Podle ředitel učiliště Daniela Černého probíhá teoretická výuka ve třídě. „Jde o klasickou školu, kde žáci sedí v lavicích a učí se vše, co teorie každého oboru obsahuje, aby pak za dva, nebo tři roky zdárně zvládli závěrečné zkoušky.  Praxe probíhá ve cvičných kuchyňkách, případně ve třídách upravených pro praxi jednotlivých oborů. Žáci nesmí opustit areál věznice, takže škola musí vše přizpůsobit,“ popsal ředitel.

Odsouzení ve Věznici Vinařice převzali pololetní vysvědčení.Odsouzení ve Věznici Vinařice převzali pololetní vysvědčení.Zdroj: se souhlasem Michaely Novákové

Kolik se ročně otevře tříd, je podle Černého závislé na zájmu o studium. „Záleží kolik je žáků ve vyšších ročnících. Zpravidla se vždy otevírají třídy jednotlivých oborů. Je to variabilní. Když je vyšší zájem, je tříd více,“ dodal.

Radost má i z toho, že v posledních letech se zájem o výuční listy zvýšil. „U přijímacích pohovorů se snažíme zjistit motivaci žadatele a jeho uplatnitelnost do budoucna. „Není to vždy snadné, ale ve chvíli, kdy ukážeme reálný postup do zaměstnání, začnou mít uchazeči větší zájem o studium,“ sdělil.

Zemní práce byly prováděny v základech budoucího bytového domu v Americké ulici, tam kde stávala dříve ubytovna.
Bagrista překopl v Kročehlavech kabel, tisíce Kladeňáků zůstaly bez proudu

Výuka je každodenní. V případě, že by žák chtěl dokončit výuční list po skončení trestu, má možnost distančního studia, nebo navštěvovat pobočky školy v dennímu studiu. Délka studia se různí podle oboru. Nejčastěji dva a tři roky. Ve Vinařicích vyučuje 20 pedagogů, z nichž jsou většina kmenoví.  V průměru vězeňské učiliště absolvuje okolo dvaceti až třiceti absolventů.

„Maturitní obory nenabízíme, pouze obory s výučním listem. Od roku 2007 už jsme vyučili tisíc absolventů. Stane se, že se s vyučenci potkáme náhodou, když jsme někde v restauraci, nebo v pizzerii. S jedním absolventem zednického oboru jsem se dokonce potkal, když vytvářel kulisy k filmu,“ uzavírá ředitel Černý.