„Inicioval jsem jednání největších akcionářů, které proběhlo korektně a kde došlo k dohodě na kompromisu, což považuji za úspěch. Namísto skoro třicetiprocentního zdražení se zvedne cena vodného a stočného zhruba o dvacet procent, což je adekvátnější situaci. Kdyby město na poslední chvíli nezasáhlo, dostaly by se ceny nad sociálně únosnou mez,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Kladenské Vánoce rozsvítily tisíce světel a Pohádkový strom splněných přání.
Kladenské Vánoce rozsvítily tisíce světel a Pohádkový strom splněných přání

Vodné a stočné včetně DPH letos stálo 115 korun za kubík, návrh představenstva VKM pro rok 2023 činil původně 148 korun. Kladno navrhovalo 130 korun. Plánované zdražení VKM odůvodnila výraznými vnějšími vlivy způsobenými zejména vývojem cen energií.

Společnost Vodárny Kladno – Mělník je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, zabezpečuje zásobení více než 285 tisíc občanů pitnou vodou a odkanalizování pro zhruba 170 tisíc obyvatel. Statutární město Kladno je největším akcionářem společnosti, vlastní 28,93 procenta základního kapitálu.