Největší podíl vyrobené pitné vody připadá na soustavu podzemních zdrojů Mělnická Vrutice nezávislou na změnách teploty. Voda je jímána z hloubek 50 až 60 metrů.

„Při dlouhodobém tropickém období ale může dojít ke změnám kvality surové vody v nádrži Klíčava," sdělil předseda představenstva Vodáren Kladno–Mělník a kladenský primátor Milan Volf po své nedávné návštěvě zdejší úpravny vody. „Surová voda je odebírána z nádrže z hloubky 14 nebo 21 metrů pod hladinou, kde nedochází k jejímu ohřátí. Dvoustupňová technologie úpravy s jistotou zaručuje stejnou kvalitu vyrobené vody jako v chladnějším období," sdělil Volf.

„Pitná voda, kterou naše společnost dodává v kladenském regionu, má i přes vyšší tvrdost obecně velmi dobrou kvalitu a výbornou chuť. Jediný vliv teplého počasí může být nárazový při prvním oteplení a větší vlně veder, kdy dochází ke značnému zvýšení odběrů a tím i rychlostem proudění v potrubí. Při překročení limitních hodnot průtoků může potom dojít ke krátkodobému zvýšení koncentrace železa a mírnému zakalení vody," uvedl technolog pitných a odpadních vod Tomáš Hloušek.

„Při déletrvajícím teplém období dochází i ke zvýšení teploty dodávané vody. Pro vyšší zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti se může zvýšit množství chloru v pitné vodě. Jeho koncentrace však je v mezích určených legislativou. Přesto lze ale konstatovat, že pitná voda je v létě stejně kvalitní jako v chladnější období a vodárny kvalitu vody garantují," dodal.