Že je nezbytné s vodou šetřit, dobře vědí i lidé napojení na veřejnou studnu. Zdroj zásobuje pitnou vodou zhruba 40 obyvatel z 20 rodinných domů. Ti na nedávném setkání s vedením města přednesli žádost o prohloubení studny. „Jejich požadavek jsme akceptovali. Studnař, který se již na místě byl podívat, konstatoval, že studna není zanesená, ale je zapotřebí ji prohloubit přibližně o dva až tři metry. K tomu dojde v nejbližší době,“ přislíbil místostarosta Velvar Ivan Kurz.

Některým lidem se nelíbí, že již nemají možnost ze studny vodu čerpat pomocí pumpy. „Před dvěma roky to ještě šlo, ale potom ji město odstranilo s tím, že je rozbitá. Dodatečně jsme slyšeli argumenty, že kdyby ji vrátili, výrazně by stoupla spotřeba na úkor napojených lidí. Když by si tam ale někdo občas zašel jen s kbelíkem, tak by to rozhodně nemohlo vadit,“ uvedla jedna z obyvatelek Velké Bučiny, která si nepřála uvést své jméno. Podle vedoucího odboru správy majetku MěÚ Libora Šulce by však takové opatření bylo za stávající situace riskantní. „Množství vody stěží vystačí pro napojené domácnosti. Navíc se obáváme, aby toho někdo nezneužíval. Pokud se ale po prohloubení studny stav zlepší, pumpu zpět nainstalujeme,“ zdůraznil vedoucí odboru správy majetku.

Město nadále v lokalitě zajišťuje náhradní dodávky užitkové vody pro osobní potřebu. Podle potřeby si ji lidé mohou natočit z přistavené cisterny. „Průběžně ji doplňují hasiči a platíme za ni Středočeským vodárnám,“ dodal Šulc. Starší a nemocní lidé, pro něž je problém si obstarat pitnou vodu, mohou o její dovoz požádat na městě. „Přestože prohloubení veřejné studny potíže lidí zmírní, definitivním řešením bude až výstavba nového vodovodu. Ten chybí nejen ve Velké Bučině, ale i v další přidružené obci Ješíně. Pokud bychom vodovod měli začít budovat, tak v obou městských částech, aby se lidé z Velké Bučiny ani Ješína nemohli cítit, že jsme někoho upřednostnili. Kdyby došlo k výstavbě jen v jedné přidružené části, nedělalo by to mezi obyvateli dobrotu,“ poznamenal místostarosta.

Město, které má již zpracovanou projektovou dokumentaci, čeká, jak dopadne jednání v Bruselu. Pokud evropští úřed– níci schválí uvolnění peněžních prostředků na programy, o něž má Česká republika požádáno, mohli by Velvarští zkusit štěstí u Státního fondu životního prostředí. Náklady na vybudování vodovodu by měly dosáhnout zhruba 17 milionů korun, což si město bez dotace nemůže dovolit.