Před uzavřením volebních místností přišlo odevzdat své hlasy jen pár Kladeňáků


Už jen pár minut zbývá do skončení prvního dne voleb do krajských zastupitelstev a senátu. Ve většině volebních síní již touto dobou panuje klid a jen sem tam ještě někdo přijde vložit svůj hlasovací lístek do urny.

Tato atmosféra panovala dnes večer i ve volební místnosti Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Kladně na Sítné. Podle slov předsedy místní komise Jaroslava Obermajera dorazilo k volbám asi tři sta obyvatel, což je zhruba třetina obvodu.


„Od otevření volební místnosti do devatenácti hodin tu bylo poměrně rušno, ale večer už byla situace klidnější. Lidé přicházeli spíše ojediněle,“ uvedla členka volební komise Helena Jelínková.


Těsně před dvaadvacátou hodinou už má předseda společně s ostatními členy komise jen několik povinností, ale o to důležitějších. „Urny zůstanou na svém místě do dalšího dne, ale musíme je zapečetit. Poté se zamknou dveře volební místnosti a i ty se zapečetí a ještě se přes ně předseda podepíše,“ sdělila další členka komise Jana Ulrichová.


„Celý den byl poměrně klidný a žádné zvláštnosti se neděli. Většina voličů si přinesla vlastní lístky, ale pokud je někdo neměl, nebyl problém mu je dát. Sice přišlo pár rodičů s dětmi a jedni lidé i s pejskem, ale jinak jsem si všiml, že volili spíše starší lidé,“ řekl předseda.


Prostoje mezi příchody jednotlivých voličů si téměř všichni členové komise vyplňovali četbou a mnozí se shodli i na žánru literatury. Sci-fi měly ke čtení hned tři zástupkyně komise a nechyběly ani křížovky a osmisměrky.


Přesto, že letošní předseda této komise je zde nejstarší, služebně nejzkušenější jsou dvě nejmladší členky, kterým je teprve něco málo přes dvacet let. „Nikdy před tím jsem v komisi nebyl a když mi tuto možnost nabídli, řekl jsem, že ji vezmu za předpokladu, kdy by nikoho vhodnějšího nesehnali,“ okomentoval svoje předsednictví s úsměvem Jaroslav Obermajer.


„V komisích zasedáme od té doby, co nám bylo osmnáct let a prošly jsme tedy už asi třemi nebo čtyřmi volbami,“ uvedly sestry Jana a Marie Šrámkovi.


„Také zasedám v komisi poprvé a jsem tu napůl dobrovolně a také i povinně, protože pracuji na magistrátu. K volbám ale chodím pravidelně,“ dodala Helena Jelínková. (vlk)

Hodina v kladenské volební síni

14:05 - Volební místnost v kladenském gymnáziu se plní jednotlivci, kteří jdou k volbě rovnou ze zaměstnání. Lidé ze všeho nejvíce zajímá, kterou barvu obálky mají použít. Jak se později ukáže, je to kámen úrazu.

14:10 - Do místnosti vstupují další voliči. Přestože jejich bydliště souhlasí, odkazují je členové komise do jiného volební místnosti. Kvůli tomu, že řada lidí nemá s sebou papírový proužek, který usnadňuje rozlišení, musí komise o to déle hledat totožnost příchozích ve jmenných seznamech.

14:16 – Do místnosti přichází dáma s maminkou a kbelíkem v ruce, v domnění, že se spletla, odchází pryč. Po chvíli se vrací i doprovodem a vědrem a odchází za plentu.

14:18 – Do místnosti vstupuje mladá žena v brýlích. Odmítá se nechat vyfotit. Tvrdí, že je na nemocenské a nerada by riskovala.Volby si ale ujít nenechá.

14:19 – Starší žena v zelené bundě se dychtivě vrhá po redaktorce deníku a vnucuje jí svůj občanský průkaz v domnění, že je součástí volební komise. Ta přitom sedí zcela mimo označený stůl.

14:22 – Muž z Rabasovy ulice odchází z místnosti také s nepořízenou. Komisí je odkázán také do jiné místnosti.

14:29 – Kromě voličů mladých i dříve narozených přichází kolegyně odvedle okouknout situaci, jak to vypadá.

14:40 – Vyskytuje se první závažný problém. Postarší manželský pár se rozčiluje, že komise rozdává špatné pokyny a lidé nesprávně rozlišují barevně svoje kandidáty.

14:42 – Zapisovatelka telefonuje pro radu. Za pár minut se skutečně dozvídá, že krajští kandidáti patří do šedé obálky a senátoři do žluté. Čtyřicet minut se tak dělo naprosto opačně.

14:43 – Dochází k nápravě a vše jde dále podle plánu. Lidé přicházejí a odcházejí a volební komise se těší na občerstvení. To si vybere dle svého. Letos dostala stravenky. (hus)

Volby jsou kromě odevzdání hlasu také dobou setkávání

O volební komise bude v menších obcích a městech dobře postaráno. Volební komise mají zpravidla zajištěnou páteční večeři i sobotní oběd. Jejich členové se už před otevřením místností s urnami na voliče těšili. Je to totiž jedna z možností, kdy se lidé mohou setkat a v klidu si popovídat.
Například v Libušíně a Smečně se mezi obyvateli o volbách často mluví. Především jsou zde nespokojeni s politikou na celostátní úrovni. Otázkou zůstává jestli se tyto nedostatky projeví na výsledcích a především na volební účasti.

,,Netroufám si tvrdit kolik lidí k volbám přijde. Sama jsem rozdávala hlasovací lístky a někteří je odmítali kvůli nespokojenosti s politickým děním v zemi,“ prozradila smečenská starostka Pavla Štrobachová.

Volební účast se pokusil odhadnout starosta Libušína Vladimír Eichler: ,,Myslím si že k volbám přijde třicet procent voličů,“ uvedl. To by znamenalo zvýšený zájem Libušínských, jelikož před čtyřmi lety jich hlasovalo necelých sedmadvacet procent.

Volit můžou také odsouzení, kteří si odpykávají trest ve vinařické věznici. Mezi nimi ale zájem velký není. ,,Z celkového počtu 1074 vězňů jich mělo možnost hlasovat 72. Zájem projevilo jen osmnáct odsouzených, ale pouze deset z nich má v pořádku všechny doklady,“ vysvětlil mluvčí věznice Ivan Suchý.

Naopak v Zichovci podobný problém jako ve vězení neřeší. Dlouhodobě se mohou chlubit nejvyšší volební účastí v okrese. „Je to dáno menším počtem obyvatel, kteří zde žijí, ale má to i své historické kořeny a ukazuje to, že mentalita místních lidé je taková, že k volbám chodí rádi,“ prohlásil starosta obce Ivan Husák. Drobné občerstvení mají v Zichovci připravené nejen pro členy volební komise, ale i všechny příchozí voliče.

V Ledcích obyvatelé vhodí své hlasy do urny na obecním úřadu. „V místnosti máme nástěnku s fotografiemi všech starostů od roku 1918 do současnosti. Členové volební komise budou mít zajištěný dovoz teplé stravy z vyhlášené restaurace v Řisutech. Mikrovlnky a podobné spotřebiče se nám v minulosti neosvědčily,“ sdělil starosta obce Ledce Karel Pazderka. (mat,rob)

Jak hlasovat, aby byla volba platná
1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jinak mu nebude platné hlasování umožněno.
2. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od komise prázdnou úřední obálku šedé barvy pro krajské (na Kladensku ještě žlutou pro senátní volby) opatřenou úředním razítkem. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.
3. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k jejich úpravě za plentu. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř uvedených kandidátů a vyznačit tak, kterému dává přednost. Ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice se počítají i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
4. Po opuštění plenty vloží volič obálku s hlasovacím lístkem pro krajské volby před volební komisí do urny.
5. Stejně tak učiní (týká se jen Kladenska) s obálkou a hlasovacím lístkem pro senátní volby.
6. Zbylé hlasovací lístky volič vhodí do připravené odpadní nádoby a odchází z volební místnosti domů. (mat, rob)

V kladenské nemocnici projevilo zájem volit jen asi osm pacientů

Právo volit mají samozřejmě také plnoletí a způsobilí pacienti, kteří se však ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do svých obvodních volebních místností. Proto za nimi při každých volbách komise docházejí i přímo do nemocnic.

Stejně tak tomuje iv Oblastní nemocnici v Kladně, kde se podle našich informací rozhodlo volit pouze do deseti lidí, přesněji asi osm.
„Pacienti mají tři možnosti, jak zde mohou volit. První je takový, že se zapíší na speciální seznamu, podle kterého za nimi volební komise přímo přijde. Seznam musí být vyhotoven několik dní před volbami a při volbě samotné ho nelze doplnit,“ popsala první způsob hlavní sestra kladenské nemocnice Stanislava Vaňková.

„Když pacientův zdravotní stav dovolí, může samozřejmě odejít volit přímo do svého bydliště na základě propustky. A poslední možností je zařízení volebního průkazu. Ten si lidé vyřizují sami v místě bydliště. Především se to děje při plánované hospitalizaci,“ řekla Vaňková.

Podle slov hlavní sestry volební komise do nemocnice přichází zhruba ve stejnou dobu, kdy se otevírají i ostatní volební místnosti a zůstávají zde tak dlouho, dokud neodvolí poslední nahlášený pacient.

„Přesné číslo letošních voličů neznám, ale bude to rozhodně méně, než u posledních parlamentních voleb. U těch bývá účast větší. Tehdy komise odcházela v sedm hodin večer a výjimečně se sem vracela i druhý den voleb, protože jeden pacient, který chtěl hlasovat, byl v ten první na jednotce intenzivní péče,“ dodala Vaňková. (vlk)