V pátek a sobotu budeme volit 22 zástupců České republiky do Evropského parlamentu. O přízeň občanů se uchází 32 politických stran.

Evropský parlament je jednou ze tří zakládajících institucí Evropské unie a má tři hlavní úkoly. Schvaluje evropské právní předpisy společně, vykonává demokratický dohled nad ostatními orgány EU a má také rozpočtovou pravomoc, může tedy ovlivňovat výdaje EU.

Poslanci Evropského parlamentu vykonávají svůj mandát nezávisle. V praxi to znamená, že nejsou vázáni žádnými pokyny jak politické strany, za kterou byli zvoleni, tak politické frakce v Evropském parlamentu, které se stali členy. Mandát evropského poslance je neslučitelný s funkcemi v dalších institucích Evropské unie.

Před pěti lety se eurovoleb zúčastnilo 28 procent lidí. Nevíte, koho budete volit? Do Evropského parlamentu kandidují také někteří lidé z Kladenska a Slánska. Prohlédněte si jejich přehled. Volič hlasuje tak, že do obálky vloží jeden hlasovací lístek (kandidátka politické strany). Zakroužkovat může také dvě jména kandidátů, kterým dává přednost (preferenční hlas).

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
23. Vladimír Mirka, 54 let, lékař, Kladno, bez politické příslušnosti.
27. Karel Protiva, zubař, Kladno, člen politického hnutí KAN.
Demokratická Strana Zelených
5. Jiří Šteg, 53 let, ekonom, Kladno, člen DSZ.
Libertas.cz
1. Vlastimil Tlustý, 53 let, poslanec, Slaný, člen ODS.
5. Luboš Vrtilka, 46 let, zemědělský podnikatel, Drnek, bez politické příslušnosti.
Volte Pravý Blok
8. Milan Miki Pešula, 49 let, živnostník, Kladno, bez politické příslušnosti.
28. Ivan Lev, 64 let, důchodce, Kladno, bez politické příslušnosti.
Strana demokracie a svobody
4. Jaroslav Hlavsa, 44 let, ředitel banky, Kladno, bez politické příslušnosti.
Strana soukromníků České republiky
5. Milan Ságner, 50 let, živnostník a předseda Sdružení trafikantů a prodejců tisku, Lány, člen politické strany SsČR.