Žádost o jejich vyhlášení nyní leží na ministerstvu vnitra. Zatím zůstalo vedení obce v původním složení jako bylo před polovinou října, kdy se konaly volby v řádném termínu.

Do sedmičlenného zastupitelstva zde kandidovaly tři politické subjekty. Kromě Komunistické strany Čech a Moravy to byla ještě dvě nezávislá sdružení SNK 2010 a SNK Hvězda MalČan. Malíkovičtí, kterých se k urnám dostavila většina, tedy 71,75 procenta, rozhodli svými hlasy, že v novém zastupitelstvu usednou dva členové KSČM, dva kandidáti SNK 2010 a tři křesla získá SNK Hvězda MalČan.

Zastupitelé byli známi a nastal čas povolebního jednání. Právě v této době začínalo být čím dál tím více jasné, že zvolení kandidáti se mezi sebou jen tak nedomluví.

Situace se postupně začala dostávat do mrtvého bodu, jelikož utvořená koalice KSČM a SNK 2010 nebyla se čtyřmi hlasy usnášeníschopná.

S možností opozice při menšinovém počtu křesel se SNK Hvězda MalČan jako vítězná strana nemohla smířit. Do voleb prý šli proto, že chtěli nejen ve vedení obce, ale i zastupitelstvu pracovat v klidu.

„Chtěli jsme mít také právo o něčem rozhodovat a vyjadřovat se k problémům, což by za takovýchto podmínek šlo jen těžko,“ vyjádřilo se SNK Hvězda MalČan. Rozhodli se proto vzdát mandátu, ovšem neodstoupili pouze zvolení zastupitelé, ale celá kandidátní listina.

V zastupitelstvu tak zbyli pouze čtyři lidé, ale usnášení schopné je minimálně o pěti. Současné vedení obce tedy poslalo žádost o vyhlášení nových voleb. Do doby rozhodnutí je starostkou Marie Kalousová, která zastávala tuto funkci již před volbami.

„Nemůžeme být v provizoriu stále, kdyby nebyly volby, tak bude obci do půl roka přidělen nucený správce. Buď se po volbách dohodnou, nebo to tak skutečně dopadne a nucený správce zde zůstane až do příštích voleb,“ řekla Marie Kalousová, která se nových voleb určitě nezúčastní. „Rozhodně už kandidovat nebudu,“ zavřela.