S počtem 1433 voličů ve dvou okrscích si cestu do volbních místností našlo 55,8 procent. Smečenští vhodili do urny celkem 798 hlásů, z nichž čtyři byly neplatné. A jaké jsou výsledky? ČSSD si ze Smečna připisuje nejvíce hlasů, 189.146 obyvatelsi vybralo ODS, jen o čtyři méně hlasovalo proKSČM.125 obálek bylo v urně s lístkem s nápisem TOP 09. Shodný počet hlasů 24 bylo pro Stranu Práv Občanů ZEMANOVCI a Suverenita-blok J. Bobošíkové.

Ke Smečnu se připojují Velvary. Čtyři volební místnosti navštívilo odpátku 1444 voličů. Tirozhodli následovně: 339hlasůzískala ČSSD, jen o devětméně ODS, 181 Velvarských zvolilo KSČM,190 TOP 09 a 160místních si vybralo Věci Veřejné.

V malé obci u Unhoště už mají zpracovány volební lístky. Jejich rekordní čas se odvíjí od počtu voličů. V Pavlově si cestu do volební místnosti našlo 67 voličů jejichžjeden hlas byl shledán neplatným.

Nejvíce obyvatel dalo hlas Občanské demokratické straně, která zde získala 18 hlasů. Hned po ní si 14 hlasů připsala T0P 09 a jen o jeden méně Komunistická strana Čech a Moravy. Česká strana sociálně demokratická získala devět hlasů.

V Libochovičkách vhodilo obálku do urny šestatřicet voličů, cožje 87,8procentlidí v seznamu.Stejným počtem 12 hlasů podpořili místníTOP 09 a Občanskou demokratickou stranu. S dalšími deseti hlasy může počítat Český strana sociálně demokratická. Věci veřejné dostalyhlasydva.

V Neuměřicích se sešel velký počet voličů: 156. Ti hlasovali následovně: 32 voličů vhodilo do urny lístek pro ODS, s 31 hlasy mohou počítat Věci veřejné, 27 Neuměřických podpořilo ČSSD, 26 obyvatel se rozhodlo volit Komunistickou stranu Čech a Moravy. 18 volícíchdalo důvěru TOP 09, 10 vsadilo na politickou stranu Suverenita-blok J. Bobošíkové a jednu obálku obsahující hlas pro Pirátskou stranu.

Výsledky znají také v Jemníkách. Rozhodnout o budoucím vedení státu přišlo 140 místních. Jeden hlas byl shledán neplatným. A jak volili Jemničtí? Nejvyšší počet hlasů z této obce: 47 si připíše ODS, 28tamních obyvatel se rozhodlo podpořit ČSSD, se 17 hlasy může počítat KSČM, pouze o jeden hlas méně, čili 16 siodnáší TOP 09.

Osmvolebních lístků vhodiliJemničtí do urnypro Suverenitu-blok J.Bobošíkové, o další tři hlasynavíc získalaStrana zelených. Dva hlasyzískala strana VoltePravý Blok www.cibulka.net. Jeden místnísvěřil důvěru straně KDU-ČSL, po jednomhlasesimohou připsat DSSS aČeská pirátská strana.

K obcím se známým volebním výsledkem se přidala také obec Kutrovice. Zde vhodili obyvatelé do urnycelkem 54 volebníchlístků. Největšídůvěru vložili Kutrovičtído rukou ODS, které dali cekem 16 hlasů. O pět méně, čili 11si z Kutrovicpřipíše ČSSD, šest místních vložilo do obálky lístekpro TOP 09, čtyři si vybrali Stranu PrávObčanů ZEMANOVCI,po dvou hlasech si mohou připsat Věci veřejné, Volte Pravý Blok www.cibulka.net a Strana svobodných občanů.

Sečteno mají už také v Malém Přítočnu a Studeněvsi, kde nejvíce hlasů, 41 a 51získala ODS.

Výsledek znají i Neprobylice.Zde nejvíce obyvatel(17)svěřilo důvěru do rukouČSSD.

První obec se zpracovanými výsledky z více volebních okrsků je Černuc na Slánsku. Celoková účast se sice stěžípřehoupla přes 50 procent, ale v urně se ocitlo 408 platných hlasů, z nichž nejvíce (103)obsahovalo nápis ČSSD. 67 tamních se rozhodlo pro ODS a61 pro Věci veřejné. 56 obyvatel vyjádřilo důvěru KSČM a 53 TOP 09.