Nazpamět vyjmenuje deset prezidentů, kteří stáli v čele Československa nebo České republiky od roku 1918. Nezaváhá vteřinu. Jejím oblíbencem napříč všemi režimy je Tomáš Garique Masaryk, kterého s ostatními školáky vítala jako dívka před brněnskou školou. Dodnes jí 
v uších zní píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku…

Svoji letošní prezidentskou volbu si ale stoletá Štěpánka Bieliková, když ji Kladenský deník zastihl u volební urny v kročehlavském okrsku číslo 33, nechává pro sebe a ještě se u toho potutelně směje.

„Ne ne. Teta vám nic neprozradí. S tím nepočítejte." culí se Pavel Šabata z Kladna. Více než deset roků se stará 
o Štěpánku Bielikovou (1912), jíž, jak s nadsázkou říká, podědil.

„Štěpánka byla teta mojí ženy. Když jsem před lety ovdověl, nikdo už se o tetu v jejím vysokém věku starat nechtěl. Nemá děti, tak jsem si ji vzal do péče. Je nám spolu dobře," říká synovec adoptivní tety Pavel Šabata z Kladna.

Láska, vřelost, vlídnost, dobré zacházení. To vše je patrné na vztahu lidí, kteří nejsou pokrevně spřízněni a mají se rádi. Štěpánka Bieliková si prý nedá říci a denně podniká procházky až do večerních hodin. Čte kvanta knížek a zkrátka žije. Ve svých sto letech je ráda na světě. Její oči svítí a pro mnohé překvapivě hledí do budoucnosti.