Nyní se dveře zavřely a několik hodin nebude moct nikdo dovnitř ani ven. Předseda komise student Tomáš Cholopov z Kladna se jde podívat, zda poslední opozdilci nepospíchají po chodbě. "Pokud by snad někdo dobíhal, tak ho pochopitelně ještě necháme volit,“ podotkl.

Přesně úderem 14 hodiny Tomáš zavírá dveře a začíná několikahodinové třídění. Členové komise si připraví speciální tužkys předem určenou barvou.
Předseda komise otevře urnu všechny a obálky z ní vysype.

„Nejprve musíme zkontrolovat samotné obálky, zda například někdo nevložil lístek do špatné bleděmodré. Poté je sečteme a přesvědčíme se, že jejich počet souhlasí s našimi záznamy,“ popisuje dále postup Cholopov. Nakonec jednu po druhé obálku otevřou a pečlivě prohlížejí, zda někdo z voličů nezaškrtl například dvě politické strany či více jak třiatřicet kandidátů. V tom případě by byl lístek neplatný.

Po všech nutných kontrolách přichází na řadu sčítání nejprve hlasů volebních stran a poté jednotlivých kandidátů.„Když máme vše sečtené, nasbíraná data uložíme do speciálního programu v počítači, pokud jsou vyhodnocena jako správná, vytiskneme dvě kopie záznamu, na které se musí celá komise podepsat,“ pokračuje předseda komise.

Hlasy jsou následně zabaleny do příslušných obálek, až nyní může být místnost odemčena. Předseda spolu se zapisovatelkou musí předložit data k další kontrole na Magistrátu města Kladna. Pokud i zde není nalezena žádná chyba, vrací se zpět. Po dobu jejich nepřítomnosti opět nikdo nesmí opustit místnost.

„Na závěr musíme uvést místnost do původního stavu,“ dokončil výčet povinností komise Tomáš Cholopov.

A jak byla urna s hlasy uskladněna přes noc?

Po 22 hodině je urna zalepena pečetí s podpisem předsedy komise a jeho zástupce. Stejně se pečetí také dveře. Také všechny další věci, které komise používá jako seznam voličů a volební lístky, musí být řádně uložen.