V Odborném učilišti a Praktické škole Kladno - Vrapice se v úterý konal první multikulturní den, který měl napomoci smazat sociokulturní rozdíly mezi mladými lidmi a působit v rámci prevence rasismu a xenofobie. Vrapická škola získala na projekt finance z Evropských sociálních fondů.

„Chceme zajistit bezproblémový přechod na učiliště hlavně u mládeže, u niž hrozí, že nenastoupí k učení a zůstane na úřadu práce, tento program jim školu otevírá,“ uvedla pedagožka Šárka Longauerová. Organizaci dělají děti a učitelé sami, všichni vedoucí předmětů pomáhají s koordinací. Aby projekt fungoval, v jeho rámci škola zajistila i dopravu pro 14 zařízení z různých koutů Středočeského kraje, například z Rakovníka, Berouna či Slaného.

Žáci převážně deváté třídy ZŠ i speciálních škol si zde mohou vyzkoušet řemeslo, v září přijdou do známého, cílem je odstranit bariéry při přechodu ze ZŠ na SŠ. Kariéroví poradci z Vrapic také ze stejných důvodů navštěvují základní školy a snaží se motivovat všechny děti k dalšímu vzdělání.

Podle hesla „Motivace jako most k úspěšnému životu“ byl ve Vrapicích celý program zorganizován tak, aby adepti prošli třídy s prezentacemi jednotlivých oborů, které si i vyzkoušeli. Za každé absolvované „stanoviště“ dostal každý Vrapický dolárek. Za něj si mohli všichni zakoupit například speciality z kuchyně, kde měli guláš, různé záviny, placky nebo typické romské jídlo Holubki — zelné listy plněné mletým masem a rýží.

Zde uplatňovaná zážitková pedagogika nabídla všem příchozím spoustu ukázek různých řemesel. Multikulturní den není jedinou aktivitou, další budou ve škole i mimo ni pořádat po celý rok. Multikulturní výchova je zde také součástí běžných vyučovacích předmětů.