O schůzce informoval bez dalších podrobností web Pražské integrované dopravy.

„Kraj MHD vyjmul ze systému PID a omezil spoje v okolí města v loňském roce poté, co se město odmítlo finančně podílet na dopravní obslužnosti. Nyní se ale karta obrací a město má zájem znovu otevřít jednání,“ píše se na webu.

Zástupci IDSK byli požádáni, aby ve spolupráci s dopravcem ČSAD MHD Kladno připravili ekonomickou rozvahu. Další setkání se uskuteční na konci května. O zavádění Standardů dopravní obslužnosti se zatím nemluvilo.

"Přepravu cestujících chápeme jako veřejnou službu našim obyvatelům. Tarifní integrace, o které nyní jednáme se zástupci IDSK, bude zcela jistě znamenat zkvalitnění a zatraktivnění tohoto typu přepravy cestujících na linkách MHD v Kladně," sdělil k dopravní problematice Robert Bezděk, náměstek kladenského primátora. 

Středočeský kraj vyřadil Kladno ze systému PID poté, co se město odmítlo finančně podílet na dopravní obslužnosti.

A ke standardům, kterých se ale jednání netýkalo: "Ukázalo se, standardy dopravní obslužnosti v současné podobě vůbec neberou v potaz potřeby sídel s vyšším počtem obyvatel, jako jsou právě statutární města Kladno či Mladá Boleslav. Proto je předčasné se k tomuto vyjadřovat," uzavřel Bezděk.