Monumentální větrníky tyčící se nad krajinou u Pcher jsou pro mnohé skvělým výdobytkem moderní techniky a řada projíždějících je neskrývaně obdivuje. Pro lidi, kteří žijí v okolních obcích, jsou však lopaty obří větrné elektrárny od samého počátku trnem v oku. Stavba do dnešního dne nebyla zkoulaudována a má už desítky odpůrců.

Magnety uvnitř obou rotorů ruší kromě jiného televizní signál a lidé byli v mnoha případech nuceni pořídit si za velké peníze satelity. Dočkají se odškodnění? Olej z rotorů stékající po stožárech se navíc údajně nekontrolovaně vsakuje do země a v teplých měsících se stává obří mucholapkou. Zamezí někdo ekologiockým škodám? V neposlední řadě bývá pláň s větrníky výletním místem narkomanů. Lze tomu zamezit? Takové otázky si kladou obyvatelé přilehlých obcí téměř denně a Kladenský deník se na ně pokusil nalézt odpovědi.

„Místo pod větrníky se stalo zajímavou turistickou atrakcí a podle množství injekčních stříkaček a jehel je sletištěm narkomanů. Když jsem projížděl kolem větrníků na kole, zjistil jsem, že větrný park má ještě významnou krajinnou funkci gigantické mucholapky. Protože po části sloupu stéká množství převodového oleje, hmyz nemá šanci a nalepí se na něj. Olej normálně vtéká dále do země – ale lapač olejů nikde. Doporučuji montovat toto zařízení
v zemích, kde je nadbytek obtížného hmyzu. Je s podivem, že majitele a jednatele tento jev vůbec nezajímá,“ řekl stěžovatel a obyvatel Pcher Jan Petr.

Podle svých slov doufá, že Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí, se spojí s majitelem a provozovatelem a vyzve ho k místnímu šetření.
Jako vlastní zlepšovací návrh doporučil stěžovatel osadit jeden žlab zvenku po celém obvodu dříku sloupu větrníku pod strojovnou nahoře a druhý dole ve výšce kolem 6 m nad zemí ( nad vstupními dveřmi ) s odvodem do podzemního lapače olejů – vyhřívaného, aby
v něm nic nezmrzlo a s odvodem srážkových vod dle stupně vyčištění třeba do terénu. „Pokud tak firma neučiní, za pár let se bude v okolí Pcher těžit olej ze země ve velkém,“ dodal stěžovatel Jan Petr.

Kvůli těmto neustále se opakujícím připomínkám i dalších obyvatel z obcí Pchery, Jemníky a Knovíze, oslovil Kladenský deník společnost, která větrnou elektrárnu ve Pcherách provozuje. Její tiskový mluvčí se vyjádřil následovně: „Co se týká televizního signálu, naším zájmem je řešit situaci systematicky, komplexně a v součinnosti s Českými radiokomunikacemi, nikoliv cestou vyplácení peněžních prostředků obyvatelům.Společně s Českými radiokomunikacemi připravujeme několik variant řešení, která by přinesla pozitivní posun v oblasti příjmu televizního signálu. Čekáme také na výsledky měření signálu, které by mělo napovědět, kde a v jaké intenzitě k problému dochází,“ uvedl ředitel komunikace skupiny J&T Martin Maňák, jenž připomněl, že celková investice projektu větrných elektráren Pchery dosáhla 190 milionů korun.

„Nelze opomenout skutečnost, že pro obec Pchery z umístění elektráren plyne roční příspěvek 240 tisíc korun,“ podotkl ředitel komunikace. Zapomněl ale dodat, že tyto peníze má obec za pronájem vlastní příjezdové cesty k vrtulím .⋌

Na dotaz ohledně stékajícího oleje odpověděl ředitel komunikace.
“Z důvodu technické poruchy skutečně došlo k úniku velmi malého množství oleje z rotoru elektrárny. Nedošlo však k jakékoliv kontaminaci půdy, protože elektrárna je umístěna na obrovském betonovém základu a je jištěna dostatečnou vrstvou štěrku, které jsou schopny zabránit průniku tekutiny do okolní půdy. Zmiňovaná porucha již byla odstraněna tak, že k jakýmkoliv dalším únikům oleje by již nemělo docházet. Zbytky oleje, které se v současnosti nacházejí na povrchu elektrárny, budou odstraněny ihned, jakmile to povětrnostní a klimatické podmínky umožní," vyjádřil se k problému Martin Maňák.

Poslední zmiňovanou bolístkou je výskyt problémové mládeže v místech větrníků, k čemuž společnost rovněž zaujala postoj. „Větrné elektrárny jsou moderní špičkové zařízení, které je schopno působit bez jakékoliv fyzické obsluhy. Blízké okolí elektráren je z pochopitelných a logických důvodů přístupno veřejnosti. Provozovatel elektráren nemůže přejímat odpovědnost za jednání a chování veřejnosti v blízkosti elektrárny,“ uzavřel ředitel komunikace společnosti J &T Martin Maňák.
Podle vyjádření mluvčího kladenského magistrátu má zatím elektrárna skutečně pouze zkušební provoz. „Nyní čekáme na vyjádření hygieny. Přes zimu se neměří, tudíž ani nedokážeme určit v jakém časovém horizontu bude její kolaudace provedena,“ řekl mluvčí kladenského magistrátu Libor Kasík.