Strážníci Městské policie Kladno ve středu absolvovali výcvik v lanovém parku v areálu městského stadionu Sletiště, kde se nejprve seznámili s tréninkovými drahami i celým systémem fungování lanových aktivit, poté se rozcvičili a rozdělili do dvou družstev. Účelem tohoto neobvyklého cvičení bylo posílit týmovou spolupráci a také si ověřit reakce v časovém presu.

Prvním úkolem bylo společnými silami navléknout pneumatiku na dřevěný kůl, který byl ve výšce asi čtyři metry a zase ji vrátit zpět, přičemž kůlu se nikdo nesměl nijak dotknout. Druhá skupina se mezitím snažila společně přejít po laně několik centimetrů nad zemí pouze za pomoci udržení své vlastní rovnováhy.

To, jak strážníci mezi sebou umí komunikovat a jak dokáží spolupracovat, si vyzkoušeli hlavně při zdolávání překážky zvané pavučiny. Tam měli k dispozici přesný počet otvorů a každým otvorem musel prolézt pouze jeden člověk. Přitom se samozřejmě nesměl dotknout žádného lanka. Na splnění tohoto úkolu bylo vyměřeno pouze 10 minut.

„Nejtěžší bylo právě za tak krátký čas vymyslet správnou strategii a zvládnout fyzickou náročnost. Samozřejmě bylo znát i to, že jsme výcvik v tomto parku absolvovali poprvé, na druhou stranu právě při improvizaci si nejlépe ověříte své schopnosti. Navíc mě to opravdu bavilo,“ prozradil strážník Zdeněk Pešta.

Další disciplína, kterou strážníci absolvovali, se týkala výšky. Prvním úspěchem bylo už překonání strachu z ní samotné. „Zatímco jedna skupina se měla ve výšce deseti metrů nad zemí dostat z jednoho konce lana na druhý a tam zazvonit na zvonek, další strážník si za pomoci ostatních pod sebou stavěl komín z plastových beden, aby nakonec také dosáhl na zvonek v několikametrové výšce,“ popsal mluvčí městské policie Milan Krupka.

Na závěr si strážníci vyzkoušeli, do jaké míry si navzájem věří. Jejich úkolem totiž bylo padnout po zádech do náruče ostatním. Jak se ukázalo, důvěra mezi kolegy absolutně funguje, protože pád si úspěšně vyzkoušeli všichni bez obav.

Po celém tréninku strážníci své výsledky i spolupráci v průběhu cvičení navzájem zhodnotili. „Předmětem bylo upevnit kolektiv a vyzkoušet si, zda jsou schopni jednat ve vícečlenných hlídkách, kdy je kladen důraz na týmovou spolupráci. Navíc byli v časovém presu, a přesto museli rychle zvolit tu nejlepší strategii. Strážníci to zvládli velice dobře a ukázalo se, že náročné úkoly jsou schopni splnit sami i bez velitele,“ řekl strážník Jozef Rejda, pod jehož vedením skupina výcvik absolvovala. V něm se postupně vystřídají všechny směny.