V Kladně to při počtu asi 30 úředních dnů do konce roku znamená vyměnit asi 160 řidičských oprávnění denně. “To je naprosto nereálné. Například za minulý týden, tedy tři úřední dny, jsme přijali pouhých 129 žádostí o výměnu dokladu ze zákona. Lidé přicházejí vyloženě nárazově, podle toho, kdy se co dozvědí v médiích,“ řekl vedoucí dopravně správních agend Jiří Vrchlavský.

„Zároveň bychom také chtěli požádat všechny, jichž se povinná výměna do konce roku netýká, aby s ní počkali. Samozřejmě s výjimkou těch, kteří žádají o úplně nový doklad, nebo z důvodů ztráty či odcizení,“ uzavřel Vrchlavský.

Aktuální výměna na Kladensku se týkala celkem 9076 držitelů řidičského oprávnění a od konce minulého týdne zbývalo ještě 4710 dokladů! Magistrát města Kladna však zatím žádný krizový plán nechystá. Není tedy vůbec jisté, zda bude Centrum správních agend k výměně přístupné i některý mimoúřední den, jak se o tom spekulovalo. S určitostí lze říci pouze to, že se lidé se musí připravit na opravdu dlouhé fronty. “Vedení města bude o této situaci teprve jednat,“ sdělila mluvčí magistrátu Petra Kučerová.

Jen o něco málo lépe jsou na tom úředníci ve Slaném. „Poslední statistiky, které máme k dispozici, říkají, že musíme do konce roku vyměnit ještě 2532 řidičských oprávnění, což znamená přes stovku průkazů denně. To už přesahuje naše možnosti. O alternativě nějakého krizového plánu jsme zatím ale nehovořili. Navíc zkušenosti z jiných měst říkají, že pokud úřady otevřou například v sobotu, přijde tam kvůli výměně například 12 lidí, což nemá význam. Výměna se již dvakrát odkládala a tak se domnívám, že občané již měli dost času,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu ve Slaném Jiří Vesecký.

Řidiči by si tedy měli skutečně pospíšit. K propadlým dokladům nebudou benevolentní ani policisté. „Žádné vyjádření ve smyslu tolerance prošlých průkazů jsme z ministerstva neobdrželi. Pokud tedy řidič předloží neplatný doklad, jedná se o přestupek a bude mu udělena bloková pokuta od pěti set do tisíce korun,“ řekla mluvčí kladenského policejního ředitelství Jana Šteinerová.