Spousta z nich se radovala z pěkných známek na vysvěčení. Ti méně šťastní se pokusí napravit neúspěch v příštím školním roce. Někteří oslavili školní úspěch v cukrárně, jiní dostali i hezké dárky.

Zbytek dětí obdrží zprávu o prospěchu až v úterý.