Vyvíjeny zde budou domy a stavební materiály splňující maximální požadavky energetické úspornosti. Jak informoval děkan kladenské fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Jozef Rosina, 
v centru vzniknou velké haly, v nichž budou pokusné domy stavěny v měřítku 1:1.
„Simulovány zde budou podmínky, s nimiž je možné se setkat jen v určitých částech zeměkoule. My je dokážeme vytvořit v jednom jediném místě. Budeme zde pak zkoumat, jaký stavební materiál je pro daný meteorologický nebo fyzikální jev nejlepší," vysvětlil Rosina.

Stavba univerzitního centra za tři čtvrtě miliardy korun, na němž se podílejí čtyři fakulty ČVUT – strojní, stavební, elektro a biomedicínského inženýrství, bude v areálu bývalé Poldi zahájena ještě letos. Vysoká škola už má veškerá povolení i přislíbené finanční prostředky, nyní je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.

Jak Kladenskému deníku řekl prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT Miloslav Pavlík, v květnu budou otevřeny obálky s nabídkami, v červnu chce mít vysoká škola podepsánu smlouvu s dodavatelem. Poté už nic nebrání zahájení výstavby centra, která bude trvat přibližně dva roky," řekl Pavlík.

„V první fázi provozu centra zde vzniknou desítky nových pracovních míst. Jedná se nejen o vysokoškolské, ale i dělnické profese. Uplatnění zde naleznou lidé z regionu," uvedl děkan Rosina.

„Výsledky výzkumů budou důležité zejména pro stavební firmy vzhledem k tomu, že 
v centru budou vyvíjeny nové stavební materiály. Kladenská fakulta biomedicínského inženýrství se bude na výzkumu podílet například pokrýváním dřeva materiály na bázi nanotechnologií, které jsou nehořlavé a odolné při požárech," nastínil děkan Jozef Rosina.