„Chceme reagovat, ačkoli ve Švermově se určitě nejedná o nejhorší ovzduší v kraji, jak je prezentováno. O lokalitách, kde mohou být hodnoty daleko vyšší, se jen neví, protože v nich nejsou umístěny měřicí stanice,” sdělil mluvčí magistrátu Vilém Frček.

Jedním z řešení, které by mohlo obyvatelům ulevit, je odklon nákladní dopravy. „Podařilo se nám ve velmi krátké době získat předběžné souhlasy dotčených institucí a nyní připravujeme objízdné trasy. Musíme ještě počkat na vyjádření policie,“ uvedl náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek.

Velvarská ulice by na základě těchto jednání měla být pro nákladní dopravu uzavřena trvale. V ideálním případě by se kamiony nedostaly ani do ulice 28. října.

„Dále město pracuje na tom, aby celý Švermov, ale třeba i Podprůhon, byly zařazeny do nízkoemisních zón, tedy by se následně mohlo pružně reagovat na zhoršené rozptylové podmínky,” informoval mluvčí Frček.

Vedení radnice doporučuje obyvatelům více využívat městské a linkové autobusové dopravy a vlakových spojů. Nešvarem v rodinné zástavbě je také spalování odpadu namísto kvalitního topiva. Vlivem nízké teploty spalování totiž v ohništích i kamnech dochází k úniku jedovatých plynů do ovzduší.