„Soutěží chceme podpořit žáky a učitele při tvorbě těchto stránek. Cílem je zajistit rozvoj tvorby a aktualizace webových stránek i využití internetu – důležitého prvku moderní komunikační technologie, kladenskými školami pro potřeby žáků, rodičů, ale i veřejnosti,“ vysvětlil primátor Kladna Dan Jiránek podstatu soutěže.

Přihlásit se mohou všechny ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ na území města, dokonce i ty, jichž není Kladno zřizovatelem. Školní webové stránky bude stejně jako v předchozích letech hodnotit odborná porota. Soutěž má dvě kategorie. První tvoří webové stránky základních a uměleckých škol, druhá je určena středním a vyšším odborným školám. „Cestou k úspěchu je co nejlepší zpracování školské tematiky, aktuálnost, rozsah a praktická použitelnost poskytovaných informací, stejně jako přínos pro prezentaci Kladna, přístup školy ke zkvalitňování života ve městě a v neposlední řadě přehlednost a grafické zpracování,“ informovala mluvčí magistrátu Petra Kučerová.

Přihlášky mohou jednotlivé školy zasílat do 3. prosince. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání věcných cen se uskuteční na počátku příštího roku.