Libuše Petržílková ze Stochova, která kolem haldy jezdí poměrně často, si je jejím úbytkem naprosto jistá. „Zmenšuje se a na jejím vrcholku jsou stále vidět bagry,“ uvedla. „Původním plánem mělo být prý vybudování rozhledny. Naposledy jsem u haldy byla včera. Je rozhodně menší a stále jí ubývá,“ dodala tehdy Petržílková.

Rekultivace odvalu dolu Tuchlovice počala již v únoru roku 2007. Investorem její obnovy bylo Ministerstvo financí České republiky. Technický dozor nad jeho činností nesl Palivový kombinát Ústí. „Rekultivace odvalu se provádí dle požadavku příslušného zákona,“ uvedl tehdejší náměstek ředitele pro oblast útlumu Palivového kombinátu Ústí Igor Němec. „Účelem je zajištění stability haldy a zabránění sesuvům či dalším chemickým procesům,“ upřesnil.

V první fázi rekultivace se provedl vrtný průzkum odvalu. Pak se materiál z východní části odvážel k patě haldy, kde byla vytvořena přístupová komunikace. Rekultivace pokračovala dalším odtěžováním jednotlivých částí zeminy do západní části haldy a její výška se tak celkové snížila. Předpokládané náklady celé rekultivace se v roce 2008 odhadovaly na 800 milionů korun. V období dalších čtyř let se tu pohybovaly stavební stroje.

Vedoucím sdružením byla Energie – stavební báňská. „Naše postavení v obnově odvalu je zásadní. Halda neubývá, ale přeformátovává se,“ upřesnil tehdejší ředitel Energie – stavební báňská Josef Novotný. „Z toho, čeho je někde moc, se udělá určitá forma tam, kde je toho méně,“ vysvětlil. „Dále se zde provádí zaizolování haldy pro zamezení chemických procesů, jež by zde v případě opomenutí tohoto důležitého postupu mohly v budoucnu vzniknout. Jedná se například o samovznícení nebo ohoření uloženého materiálu, který stále vydává určité množství tepla,“ dodal ředitel sdružení vedoucího rekultivaci tuchlovické haldy.

Také tehdejší starosta obce Tuchlovice popřel jakýkoliv úbytek zeminy. „V současnosti se zde provádějí pouze povrchové úpravy,“ uvedl v roce 2007 Karel Burda. „To, co se odváželo, byly uhelné kaly, které si zakoupilo Energetické centrum Kladno,“ upřesnil starosta. „Naopak dovážet se bude materiál na zajílování a další úpravy povrchu haldy,“ doplnil.

Uhelné kaly byly z haldy dle Igora Němce převezeny na jiné uložiště z důvodu, že na uhelných odvalech nesmějí být uloženy hořlavé látky. Celá rekultivace tuchlovické haldy skončila 31. prosince 2014. Výsledkem mělo být znovu obnovení místního ekosystému. Součástí konečné fáze byl i vznik několika vodních ploch, menších jezírek, napájených srážkovou vodou.

Jana Nováková

(V současné době - tedy v roce 2020 - obec už poněkolikáté jedná s Palivovým kombinátem Ústí, protože chce haldu získat do svého majetku.)