Dřívější začátek prázdnin nastal kvůli tomu, že v budově školy z roku 1886 byla zahájena náročná rekonstrukce za 15 milionů korun. A tak bylo potřeba vyklidit učebny v předstihu, aby všechny práce mohly skončit plánovaného 7. září.

I když poslední týdny výuky zažívali velvarští žáci ve znamení prachu, hluku a stavebních prací, slavnostní chvíli přestavba nijak nenarušila a prvňáčci tříd 1. A a 1. B převzali tehdy závěrečnou zprávu o prospěchu honosně a jaksepatří.

Záplava květů, vysvědčení poseté samými jedničkami – za doprovodu písní a společných tanečků. Tímto způsobem se rozloučili se svými učitelkami Šárkou Hrbkovou, Renátou Čížkovou a asistentkou Šárkou Šebkovou absolventi obou prvních ročníků. Při loučení se školou potěšil přítomné ředitel školy Petr Došek sdělením, že počátek školního roku 2009/2010 stráví žáci kvůli rekonstrukci ve škole v přírodě.