Fakultu navštěvuje přibližně 1500 studentů. Škola chce v příštích letech jejich počet zdvojnásobit. Proto potřebuje další prostory. Ty se nabízejí v dnes nevyužitých bývalých kasárnách, které před několika lety armáda převedla do majetku města.

Podle vyjádření děkana fakulty Jozefa Rosiny má škola přislíbeny dotace na modernizaci hlavní budovy kasáren, v plánu je i výstavba dalšího zcela nového objektu poslucháren, kolejí a vznik vysokoškolského kampusu s odpočinkovými zónami, učebnami a podobně. Kompletní cenu přestavby kasáren Rosina odhaduje na přibližně půl miliardy korun. Škola chce areál využívat od příštího roku například pro bakalářské studium záchranářů nebo fyzioterapeutů. Magisterské obory zůstanou nadále v Kokosu.

„Rekonstrukce stávající budovy bude stát zhruba osmdesát milionů korun. Pokryta bude zcela z dotací. Ministerstvo školství je navíc nakloněno myšlence poskytnout dotace ve výši pětadvaceti milionů korun na výstavbu dvou nových poslucháren, každé s kapacitou sto padesáti míst,“ uvedl děkan Rosina s tím, že zubní pohotovost, která se v kasárnách nachází, zde bude působit dále.

Fakulta biomedicínského inženýrství je druhou nejmladší fakultou ČVUT a jediná mimopražská. Vznikla v roce 2005.