Po slavnostním zahájení za přítomnosti vedoucího Krajského akčního plánu Pavla Schneidera, přerušil ředitel školy Petr Paták program se sdělením, že ve druhém patře školní budovy hoří elektrorozvodná skříň a skupina žáků, která se nestačila evakuovat, potřebuje pomoc profesionálních hasičů.

Z okna školy se valil dým, před školu dorazila technika HZS Kladno, profesionální hasiči začali konat. Evakuace osob z 2. patra školy se pomocí výsuvného žebříku zdařila, požár byl uhašen a všechny zúčastněné složky mohly konstatovat, že cvičení se vydařilo. Následně se žáci školy i příchozí žáci z kladenských základních škol zapojili do atraktivního programu na školní zahradě.

"Na stanovištích prezentovali žáci se svými pedagogy zábavnou formou studijní a učební obory. S velkým zájmem se setkala především stanoviště anglického jazyka, sportovních aktivit, literárních a matematických zábavných kvízů a aranžerských tvůrčích dílen. Příjemnou a pohodovou atmosféru umocnil pan Honza Lukavský z Radia Relax, který přítomné programem velmi hezky provedl. Moto dne: Štěstí přeje připraveným se potvrdilo napříč celým programem, který zúročil znalosti, dovednosti a schopnosti žáků," řekl ředitel školy Petr Paták.