Celkové náklady na její výstavbu, včetně výkupu pozemků, stály zhruba dvacet milionů korun, samotná cyklostezka pak šestnáct. Dvaceti procenty se finančně podílela obec Tuchlovice, zbývajících osmdesát procent tvořila dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Jak Kladenskému deníku řekl starosta Tuchlovic Karel Burda, myšlenka na novou cyklostezku se zrodila ve chvíli, kdy byla vypsána dotační výzva na přeměnu nevyužívaných železničních vleček pro dopravu lidí do zaměstnání. „Před dvěma lety jsme projednali v zastupitelstvu přeměnu vlečky vedoucí k bývalému dolu Tuchlovice na cyklostezku a úspěšně zažádali 
o dotaci," řekl starosta.

Stavba byla zahájena počátkem září loňského roku a dokončena letos v červnu. Nová cyklostezka navazuje na již zhotovené cyklotrasy u Tuchlovic a celkem tak dosahují délky přes deset kilometrů. „Lidé se nyní z Tuchlovic na kole dostanou na nádraží Kamenné Žehrovice. Zde je přístřešek s kapacitou dvaceti bicyklů. Odtud pak mohou vlakem pokračovat do svého zaměstnání," vysvětlil prvotní smysl trasy starosta Karel Burda.

U žehrovického nádraží se cyklisté mohou napojit na kladenský cyklookruh 0017. Druhý konec nové cyklotrasy vede až do tuchlovické části Dřevěnkov, kde navazuje na cyklostezku vedoucí na katastr nedaleké obce Lány.

V příštím roce by Tuchlovice chtěly vybudovat další úsek cyklotrasy navazující na nyní otevřenou cyklostezku k nádraží. „Povede přes areál bývalé šachty a naváže na hotovou turistickou trasu. V současné době připravujeme projekt a počátkem září požádáme o dotaci," informoval starosta Burda.

To ale nejsou jediné dobré zprávy pro cyklisty. Další stezku pro ně minulý týden začali budovat v Lánech. „Naváže na cyklotrasu vedoucí k tuchlovickému dolu. Odtud povede směrem na Lány k hájovně Pustinka a zdejším udržovaným lesním cestám. Hotovo bude v září," prozradil starosta obce Lány Karel Sklenička.

„Do budoucna chceme Lány a Tuchlovice pro cyklisty i pěší propojit udržovanou polní cestou," doplnil starosta.

Nová cyklostezka na nádraží Kamenné Žehrovice doslova uchvátila manžele Annu a Zdeňka Folprechtovy z Tuchlovic. Na slavnostní otevření dorazili stylově v cyklistických dresech a na jízdních kolech. „Na cyklostezce se mi líbí, že vede přírodou, jsou zde krásně opravené mosty bývalé vlečky. Není to pouze rovinka, ale i trochu z kopečka a do kopečka, takže jízda není nuda. Až bude příští rok dokončeno pokračování stezky, bude to super," poznamenala Anna Folprechtová.