Podoba trasy je finální od července roku 2015, kdy Centrální komise ministerstva dopravy schválila a vybrala do dalších stupňů přípravy takzvanou variantu R1spěš. „Tato varianta spočívá v modernizaci stávající trati Praha-Kladno a vybudování odbočky z Ruzyně na Letiště Václava Havla. Součástí projektu je také modernizace železniční stanice Kladno, zastávky Kladno-město a železniční stanice Kladno-Ostrovec,“ informoval Kladenský deník mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Podle jeho slov se jedná o modernizaci respektive novostavbu klasické železniční trati, nikoliv jak bývá chybně uváděno o rychlodráhu.

Podstatou chystané modernizace je především zdvojukolejnění a elektrifikace trati, jedinou novostavbu reprezentuje zmíněná odbočka na letiště. „Trať bude také vybavena moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz. Ve špičce tak bude možné vypravit na trať až šest párů za hodinu jak v relaci Praha – Kladno, tak také v relaci Praha-Letiště Václava Havla,“ vysvětlil Marek Illiaš. To v praxi znamená pro obě relace vždy spoj každých deset minut.

Vše by mohlo být hotovo v roce 2028, to se ovšem prý bude odvíjet od jednání o změnách územních plánů u jednotlivých částí projektu. „Celá stavba Praha – Kladno je rozdělena na sedm dílčích staveb, které lze realizovat samostatně, ale technicky budou provázány,“ sdělil mluvčí, podle kterého se jedná například o modernizace týkající se Masarykova nádraží, Negrelliho viaduktu, trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně), trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně), modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) či modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně).

V případě modernizace trati Kladno – Kladno- Ostrovec se počítá s celkovými investičními náklady ve výši 2 715 860 tisíc korun bez DPH. „V železniční stanici Kladno kromě prováděné modernizace je v dokumentaci navrženo nové velké parkoviště P+R pro osobní automobily,“ prozradil Marek Illiaš. „Dokumentace před podáním žádosti o územní rozhodnutí prochází připomínkovacím řízením s dotčenými mimodrážními subjekty a orgány. Na základě jejich připomínek probíhají různá jednání. Hlavně zpřesňující a koordinující jednání s představiteli města Kladna s nově připravovaným regulačním plánem města,“ dodal mluvčí, podle kterého se jedná se například o úpravy v prostoru přednádraží železniční stanice Kladno, koordinace v prostoru a okolí zastávky Kladno-Město a drobné úpravy v prostoru železniční stanice Kladno-Ostrovec. Dále se prověřuje umožnění prostupu podchodem pro pěší a cyklisty v místě sportovních areálů Sletiště a v místě mezi zastávkou Kladno-Město a železniční stanicí Kladno-Ostrovec.

Modernizace trati v úseku mezi stanice Praha-Ruzyně a Kladno by měla vyjít na 4 098 015 tisíc korun, a to bez DPH. Stavba řeší modernizaci stanice v Hostivici a Jeneči a čtyři zastávky Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno je navržena v jiné poloze náhradou za rušenou stanici Unhošť. V lokalitách Hostivice, Jeneč a Malé Přítočno či Unhošť jsou navržena parkoviště P+R, včetně zastávek autobusů. „V současné době probíhá připomínkování dokumentace pro územní řízení dotčenými mimodrážními subjekty. Vzhledem k tomu, že projektová příprava této stavby je územně rozsáhlá a snaží se i v rámci technických a ekonomických možností, řešit zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy nahrazením vybraných přejezdů alternativním řešením, probíhá upřesňování a koordinace těchto řešení se záměry jiných investorů a požadavky příslušných obci, které jsou přímo dotčené touto stavbou, aby se pokud možno co nejvíce zmírnily dopady na obce a eliminovali negativní reakce,“ dodal Marek Illiaš.