První elektronická úřední deska se nachází před budovou radnice a Kladeňáci se s ní již nějakou dobu postupně seznamují. „Jedná se o dotykový panel, který je přímo propojený s webem města. Vyvěšením na městský web se tedy dokumenty automaticky vyvěsí také na úřední desku před radnicí. Odpadá papírování a celý proces je ekologicky šetrnější," představil jednu z mnoha změn kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Druhá elektronická deska

Druhý dotykový panel je nově nainstalovaný u bývalého "Gastronomu", což je velká nárožní budova na náměstí Svobody, kde dnes funguje lékárna. Panel zde slouží jako náhradní úřední deska například v případě, že by primární desku někdo poškodil či došlo k poruše. Desky jsou hardwarově vybaveny tak, aby se předešlo problémům s výpadkem signálu a elektřiny.

Hlášení závad i přehled o autobusech

Dalším projektem, který přešel koncem září do plného provozu je web smart.mestokladno.cz. Nabízí nahlédnutí pod pokličku Kladna prostřednictvím aplikace Veřejného portálu. Zjistit se zde dají informace o teplotě, tlaku či vlhkosti vzduchu, vytíženost sběrných míst odpadu a veřejných služeb, intenzity dopravy apod. Dále město využívá on-line aplikaci pro nahlašování závad ve městě, digitalizuje vnitřní procesy města a rozšiřuje městskou optickou síť. Novinkou je i možnost sledovat aktuální polohu autobusů MHD Kladno on-line. Lze tak zjistit, kde se daný spoj právě nachází, zda má zpoždění i jaká je jeho následující zastávka.

Stromové květiny obřích rozměrů vyrůstají na zdi v Kročehlavech.
Foto: Stromové květiny obřích rozměrů. Vyrostly na zdi v Kročehlavech

„Kladeňáci mají o nové služby, které jsou jim k dispozici i z pohodlí domova, velký zájem. Potvrdilo se nám to při zavedení rezervačního systému pro služby Centra správních agend i v novém Portálu občana. Zde stále pracujeme na nových funkcích a zdokonalování i těch stávajících," vysvětlil Milan Volf.

Pro vyřízení agend převedených do online verze lidé nemusí řešit úřední hodiny magistrátu. Online úřad je totiž pro veřejnost připravený 24 hodin denně. Už dnes Kladeňáci vyřeší přes Portál občana některé své úřední záležitosti a životní situace, má i transakční část.

Systém rovněž umožňuje spravovat závazky členů rodiny uživatele portálu, případně právnických osob, které zastupuje, a to prostřednictvím úředně ověřené plné moci. V portálu zájemci dále naleznou návody, jak si kterou úřední záležitost a životní situaci vyřídit, včetně formulářů. Přístup do Portálu občana je vysoce zabezpečen. Lidé se tak nemusí obávat nežádoucího úniku jejich dat.

Nová technika pro školy a školky

S bezpečností se pojí i připravovaný projekt konektivity škol a školek. „Jedná se bez nadsázky o revoluční počin. Jde jak o napojení venkovní konektivity budov, jako jsou optické datové kabely, tak instalaci vnitřních rozvodů, wifi a podobně. Počítá se i s nákupem nové IT techniky. V příštím roce tento projekt vysoutěžíme a počítáme s využitím dotace, která projekt za 150 milionů korun pokryje z 85 procent. Vzhledem k tomu, že dotace je vypsána pouze pro ZŠ, budovy MŠ doplatíme," přiblížil projekt primátor Volf.

Kladenská škola návrhářství a designu ovládla 9. ročník prestižní soutěže v Liberci.
Kladenská škola návrhářství a designu ovládla 9. ročník soutěže v Liberci

Nedílnou součástí modernizace úřadu jsou i projekty pro efektivní a chytrá řešení v oblasti energetických úspor, inteligentních distribučních sítí a teplárenství, řízení energetických zdrojů, snižování znečištění ovzduší, digitalizace a také nízkoemisní dopravy.