Jak připomněla náměstkyně kladenského primátora Petra Melčová, již v únoru se podařilo otevřít poslední část stálé expozice s názvem Zdeněk Miler nejen Krtek, a sice Milerovu autentickou pracovnu. „Ateliér jsme otevírali ještě za omezeného počtu hostů. Velmi nás těší, že je nyní o Milerovu expozici velký zájem,“ uvedla Petra Melčová a dodala: „Společně s otevřením pracovny jsme křtili katalog k této výstavě se stejnojmenným názvem Zdeněk Miler (nejen) Krtek, jehož autorkou je kurátorka celé expozice Pavla Slancová. Publikace přináší souhrn vzpomínek slavného autora a jeho kreseb i poznámek. Katalog ale pokřtíme znovu, za účasti návštěvníků, kteří se také mohou těšit na autogramiádu.“

Součástí oslav jubilea Zdeňka Milera jsou také výstavy jeho dcery Kateřiny Miler a manželky Emilie Milerové, které mohou návštěvníci vídat až do konce srpna. „Paní Emilie také letos slaví významné jubileum, a tak jsme se rozhodli uspořádat jí menší oslavu a taktéž společně pokřtíme knihu s katalogem její celoživotní tvorby s vlastními ilustracemi, která nese název Život podle Emily. Kniha je koncipována podobně jako katalog o Zdeňku Milerovi, a dá se tak říct, že jde o knižní dvojčata. S paní Milerovou se také návštěvníci budou moci osobně setkat,“ doplnila Petra Melčová.

Díky tomu, že tvůrci expozic doplnili historický okruh v zámku o časovou osu, přiblíží přímka návštěvníkům některé historické souvislosti města i Kladenského zámku. Výtvarné zpracování osy si vzaly na starost výtvarnice Milena Burgrová a Dagmar Šubrtová, historická fakta konzultovaly s kladenskou historičkou Irenou Veverkovou. Podklady a reprodukce portrétů, které také jsou součástí osy, pochází například z Národní galerie, hradu Košumberk i z rezidenčního zámku německého Rastattu.

Že má Kladenský zámek ve svém sklepení simulovanou důlní štolu, je skutečná rarita. Výjimečná expozice přibližuje návštěvníkům historii těžby uhlí na Kladensku. „Štolu neustále vylepšujeme, abychom mohli návštěvníkům nabídnout skutečně velkolepý zážitek. Předěláváme dosavadní obyčejné nástěnky v informační panely a interaktivní mapu, chystáme také ukázku průřezu dolem a další,“ uzavřela Petra Melčová.