Zhruba 6,5 kilometru nové dálnice kolem Slaného vznikne rozšířením stávajícího dvoupruhového obchvatu města. Ten bude tvořit pravou polovinu dálnice, levou polovinu nechá ŘSD nově postavit. Mimo jiné to bude znamenat stavbu několika dálničních mostů a demolici některých budov.

Stavba by měla začít příští rok, předpokládané náklady činí 1,3 miliardy korun. „Předpoklad zprovoznění nového jízdního pásu je v roce 2025,“ uvádí ŘSD ve svých materiálech. Následně projde rekonstrukcí původní silnice (pravý pás), definitivně hotovo má být v roce 2026.

Podobný harmonogram má i navazující 3,4 kilometru dlouhý úsek od mimoúrovňové křižovatky Slaný západ ke Kutrovicím. Stavba bude zhruba z poloviny znamenat rozšíření současné silnice I/7 na dálnici, do nové stopy bude odkloněna v podobě obchvatu obce Lotouš. ŘSD už pro ni má od loňského listopadu stavební povolení. Stavět by se mělo rovněž v letech 2024 až 2026.

Všechna stavební povolení už má ŘSD i pro poslední chybějící středočeský úsek, což je 6,8 kilometru dlouhá část D7 od Kutrovic po Panenský Týnec.

„Příprava všech úseků je koordinována tak, abychom mohli jejich stavbu zahájit přibližně ve stejném časovém období,“ uvedlo už dříve ŘSD. Téměř 17 kilometrů dálnice by se tak mělo motoristům otevřít současně, oproti dřívějším plánům zhruba s ročním zpožděním.

V době dokončení středočeské části D7 už by měl chybět k dokončení celé dálnice jen obchvat Postoloprt (Ústecký kraj), který se má stavět v letech 2025 až 2028, a úpravy D7 na okraji Prahy, které si vyžádá výstavba velkého pražského okruhu.