Osud Mexika řešili zastupitelé už delší čas, přičemž ve hře bylo několik variant, jakou cestou se město vydá a kolik peněz je ochotno do domu investovat. Zástupci veřejnosti zvedli nakonec ruce pro variantu v celkovém objemu 43 milionů korun, přičemž je počítáno se státní dotací, která by pokryla více než 64 procent celkových nákladů a také s úvěrem ve výši 20 milionů korun, který by město na přestavbu čerpalo.

Pokud se podaří Slanému státní podporu v letošní výzvě se Státního fondu rozvoje bydlení ČR získat, realizace by mohla proběhnout co nevidět. Variant řešení bylo od počátku několik, přičemž zvítězila ta, která umožní vytvořit v Mexiku 15 takzvaných sociálních bytů a dalších 16 bytů, které budou dostupné lidem v bytové nouzi.

„Zastupitelstvo zadalo manažerce rozvoje města Martině Prokešové podat žádost o dotaci a úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů podle varianty A. Výzva byla vypsána v polovině května, takže musíme jednat v co nejkratším čase,“ sdělil Kladenskému deníku místostarosta Slaného Radek Vondráček (ANO).