V programu byla prohlídka prostor výjezdového stanoviště, vybavení záchranné služby a zdravotnického operačního střediska. Hejtman hovořil s ředitelem o organizaci a problematice záchranné služby. Zmínil se především o sjednocení dotací pro nestátní zdravotnické záchranné služby a o možnosti zřízení call centra v rámci služeb poskytovaných záchrannou službou.

V rámci call centra by mohly být řešeny hovory volajících a pacientů, které nejsou indikací k výjezdu záchranné služby, ale přesto mají svojí důležitost. Operátoři na lince 155 by tak do call centra mohli přepojovat hovory, ve kterých potřebuje pacient pouze poradit, co má dělat s teplotou nebo jaké má brát léky a neblokovat tak tísňovou linkou. V call centru by se věnovali dotazům volajících sestra a lékař nebo by volající přesměrovali na další odborníky nebo organizace (Linku bezpečí, Bílý kruh bezpečí, Drop In, praktické lékaře, pohotovost…). Ulevilo by se tak běžnému provozu zdravotnických operačních středisek, kde operátoři často řeší telefonáty s psychosociální urgencí, které ale nejsou vždy indikací pro výjezd záchranných složek. Call centrum by mělo jednotné a snadno zapamatovatelné číslo.

Hejtman s ředitelem záchranné služby hovořil také o plošném zřizovaní rendez – vouz systému ve Středočeském kraji. Podle hejtmana je setkávací systém flexibilnější, lépe a především účelněji využívá lékaře v terénu. Lékař tak na místě stanoví diagnózu, zahájí léčbu a rozhodne o transportu pacienta, ale nemusí doprovázet zajištěného a ošetřeného pacienta do nemocnice, pokud to není nutné, a je připraven pomáhat u dalšího zásahu. Systém rendez–vouz je dnes osvědčeným systémem, zlepšuje způsob přednemocniční neodkladné péče a plošně je v současnosti používán pražskou nebo libereckou záchrannou službou.