Deset tisíc účastníků z celého světa si zde připomnělo, že bychom neměli zapomínat na některé sice smutné, ale o to více poučné události a kapitoly z historie nejen 2. světové války.

Z Kladna se na Pochod živých vydalo celkem jedenáct studentů.

Vlastní program začal návštěvou krypty v Resslově ulici a přednáškou v Kongresovém sále v Praze, kde se žáci seznámili s historií vztahů mezi Čechy a Němci.

Poté následovala cesta do Osvětimi, kde si žáci prohlédli expozici a jednotlivé části koncentračního tábora. V české části expozice měli možnost poslechnout si vyprávění pana Eliáše, který patří jako už jeden z mála k pamětníkům, kteří přežili hrůzy tábora. I přes jeho vysoký věk a krutou minulost byl vitální a plný optimismu.

Při vlastním Pochodu živých žáci prostřednictvím vzkazu na dřevěné destičce položili hold obětem holocaustu, které bojovaly s hladem a bezmocí, přestože se často provinily pouze tím, že se narodily. Žáci byli také hrdí na to, že jako zástupci české výpravy mohli nést českou a židovskou vlajku.

Můžeme být vděční pamětníkům, jejichž příběhům můžeme naslouchat, protože už tím, že jim nasloucháme, se stáváme pamětníky.

AUTOŘI: Eliška Halwigerová, Karolína Kaucká