„Byl jsem velmi překvapený, když jsem na účtu viděl tak velkou částku, která od vás přišla. Peníze posloužily dětem, jako jste vy. Patří vám velké poděkování,“ řekl starosta, který byl roky i ředitelem této školy.

Kromě toho předal žákům společně s učitelkou Kateřinou Prušákovou a asistentkou Naďou Hejtmanskou vysvědčení i přítomný starosta. Pochválil studijní výsledky třídy a všechny žáky pozval na zmrzlinu.

Vysvědčení převzali v pátek 24. června i všichni ostatní žáci školy. Stalo se tak kvůli tomu, že zde začíná náročná rekonstrukce a zkapacitnění školní kuchyně. Sídlištní škola je i tak nejmladší ve městě a za rok slaví 30 let, kdy byla budova uvedena do provozu.