Nedůstojné prostředí umývárny a záchodků v prvním pavilonu, kde se nachází školní jídelna a družiny, dostalo konečně po více než padesáti letech novou tvář.

Díky investici z pokladny města, si mohou od nynějška na čtyři stovky dětí ze Stochova a spádových obcí, užívat komfort, který jim nově poskytují dívčí a chlapecké záchodky, stejně jako umývárna před vstupem do jídelny.

„Kromě renovace sociálního zařízení u jídelny a v dílnách, jsme provedli kompletní rekonstrukci zázemí, včetně inženýrských sítí. Zateplena byla dále střecha, provedena výměna oken a termoventilů na radiátorech.

Na rekonstrukci pracovala regionální firma od poloviny srpna do konce září. Akce vyšla na 1,4 milionu korun," řekl Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a oprav Městského úřadu Stochov.

Jeho slova doplnila starostka Stochova Miloslava Becherová: „Jelikož se naše základní škola nachází na hranici dvou okresů, tudíž jsme spádovým vzdělávacím zařízením pro západní část oblasti, chceme v opravách školy i nadále pokračovat," řekla.

„Na příští rok bychom rádi dali do plánu dokončení výměny oken v prvním pavilonu, kde se nachází školní jídelna a družiny. Renovovat bychom chtěli dále toalety ve třetím pavilonu, stejně jako vyměnit stará okna. Tam sídlí základní umělecká škola a speciální třídy," dodala starostka.

„Nad prvním pavilonem se nacházejí navíc půdní byty, které jsou v havarijním stavu. Výhledově bychom je chtěli zprovoznit," doplnila. Kdo bude jednou byty užívat, se zatím neví.

„Prvními nájemníky bývali kdysi učitelé. Jedná se o čtyři bytové jednotky o rozměru zhruba šedesáti metrů čtverečních," připomněl historii základní školy její ředitel Milan Hampel.

„Prioritou je pro nás škola. Pokud budou vypisovány dotace, rádi bychom je využili. Jestli ne, budeme na opravách pracovat postupně tak, jak jak budou peníze," uzavřela starostka Becherová.