Podle místostarosty Radka Vondráčka, který má problematiku na starosti, se kontrolou ukázalo, že voda mizí už v přítoku a ztrácí se v korytě Červeného potoka zhruba v místě Krkavčího vrtu, odkud odebírá vodu slánská vodohospodářská společnost nejen pro město, ale i okolní obce.

„Při běžném provozu by mělo být vody v přítoku dost, ale vzhledem k tomu, že se vychází z manipulačních řádů, které jsou z osmdesátých let minulého století, kdy byly docela jiné srážkové úhrny, je potřeba i tyto řády upravit pro slánský Nový rybník i pro sousední studeněvský rybník Tesla. Doby, kdy bylo v Novasu hodně vody, jsou zkrátka tytam a musíme se přizpůsobit situaci. Poslední roky jsou obecně srážkově méně vydatné, a to je vidět i na pramenech, které rybníky nezásobují tolik, jako jsme na to byli zvyklí,“ sdělil místostarosta Slaného Radek Vondráček.

I kvůli tomu se tento týden na hrázi Novasu sešel místostarosta se zástupci Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Slaném, Povodí Vltavy, hydrogeologické společnosti a zástupkyní vodohospodářství.

„V současné chvíli je hladina Novasu dokonce mírně nad úrovní standardní hladiny. V rámci jednání byl zkontrolován přítok do rybníka a zkonzultovány jednotlivé úseky přítoku. Povodí Vltavy přislíbilo spolupráci a součinnost, aby, pokud to bude možné, byla udržitelnost vody v Novasu co nejlepší," uzavřel Vondráček.