Projekt Zahrady, poskytovatele sociálních služeb v Kladně, na bezbariérovou sociálně terapeutickou dílnu už není jen krásnou utopií, ale od října je to skutečnost. Díky schválení dotace v hodnotě téměř 7,5 milionu korun by se s výstavbou mohlo začít v březnu.

„Projekt byl podán a následně chválen v Operačním programu střední Čechy v prioritní ose Integrovaný rozvoj území, oblast podpory Rozvoj města v sociální oblasti,“ upřesnila manažerka projektu Miluše Pořádková s tím, že nyní se vyřizují podklady pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Přesto, že o výstavbu dílny se tedy zasadila Zahrada, bude sloužit nejen jejím klientům, ale všem lidem ze znevýhodněných skupin a bude poskytovat různé resocializační služby.

„Vytvoříme prostředí pro lidi se speciálními potřebami, a to v keramické, šicí, výtvarné a počítačové dílně. Zařízení bude přístupné v dopoledních i odpoledních hodinách a bude zaměřeno na aktivity zvyšující soběstačnost osobnosti, integraci lidí se speciálními potřebami a zajistí širokou škálu resocializačních programů. Jednoduše to tedy znamená, že aktivity v dílnách bude mít možnost využívat i široká veřejnost,“ řekla Pořádková.

„Chtěli bychom v tomto směru navázat spolupráci se školami, které vychovávají například budoucí pečovatele nebo jiné odborníky v sociální oblasti. Kromě toho bude prostor dostupný pro lidi na vozíčku a také bychom ho rádi nabídli i lidem s psychickými poruchami. Proto už jednáme s nadací Člověk v tísni,“ uvedla ředitelka zařízení Eva Bartošová.

Kromě samotného kreativního vyžití v nové dílně tedy Zahrada v rámci tohoto projektu budoucím klientům nabídne například podporu pracovních návyků, individuální přístup s ohledem na schopnosti a přání jednotlivců a základní sociální poradenství.

Budova dílny bude stát přímo v areálu Zahrady a klientům nabídne širokou škálu kreativních činností od výtvarných aktivit přes nácvik obsluhy počítače, šicí a keramickou dílnu až po řemeslné práce.