Další krok k úspěšné integraci klientů se speciálními potřebami se před nedávnou dobou podařil kladenskému zařízení Zahrada, které se stará o lidi s handicapem. Díky nově získaným finančním prostředkům bude moci pořídit nové prostory, kde vznikne další chráněné bydlení.

„Podali jsme projekt, kdy se nám z Regionálního operačního programu NUTS II středních Čech podařilo získat částku 4,5 milionu korun na pořízení dvou bytů, které budou sloužit jako chráněné bydlení pro šest klientů,“ sdělila ředitelka Zahrady Eva Bartošová.

Bydlení bude podle jejích slov vybudováno na třídě Čs. armády a vzniknou zde byty o velikosti 1+1 a 2+1. „Od října začneme s rekonstrukcemi, jež by měly být ukončeny v prosinci. Klienti se sem budou stěhovat v dubnu příštího roku,“ uvedla projektová manažerka Miluše Pořádková.

V pořadí se bude jednat už o páté a šesté chráněné bydlení, které Zahrada provozuje. V současné době se jedná o nebytové prostory, jež zařízení zrekonstruuje přímo podle potřeb klientů. „Částka 2,8 milionu korun byla použita na nákup prostor, rekonstrukce vyjde asi na 400 tisíc a vybavení bude stát půl milionu,“ upřesnila Pořádková.

„V chráněném bydlení dosud žije jedenadvacet lidí a dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že je to dobrá cesta jak lidi s handicapem začlenit mezi ostatní,“ zhodnotila ředitelka.

Klienti, kteří v bytech žijí, také normálně pracují a o domácnost se starají. Navíc osm z nich žije v páru stejně jako jejich vrstevníci. „Toto soužití je vede k tomu, že si musejí pomáhat, ale zároveň to posiluje i jejich soběstačnost. Společnost je přijímá. Není nic co by poukazovalo na to, že jsou jiní a vztahy s okolím jsou nekonfliktní,“ řekla projektová manažerka.

„V dospělém věku tak mají konečně možnost žít běžně. Ani sebelepší ústav nemůže vytvořit přirozené prostředí pro žití. V počtu padesáti lidí nikdy nejde mít to pravé soukromí,“ tvrdí Bartošová.

Na pokrytí provozu jak chráněného bydlení, tak i nově vznikající sociálně terapeutické dílny bude zařízení podávat projekt do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde chce získat finanční prostředky zejména na pokrytí mzdových nákladů.

Kromě této radosti, již mají klienti ještě před sebou, jim příjemně zpestřil léto výlet do Itálie. „Ti, kteří mají dostatek peněz, si sami zaplatili pobyt v Chorvatsku, z něhož se nedávno vrátili, a těm ostatním přišel velmi vhod dárek od jedné pražské cestovní kanceláře, který pro ně zprostředkovala donátorka Zahrady Bára Nesvadbová,“ uvedla ředitelka a dodala, že díky tomu se do italského městečka Rosalina Mare podívalo 30 osob.