Bojkot učitelek, který trval zhruba půl roku, vyvolal doslova pozdvižení na vsi a vedení obce proto odvolalo nejprve ředitelku a koncem prázdnin i její nástupkyni. Jelikož ve svých protestech kantorky neustaly, nebyly 1. září do školy vpuštěny a všechny tři proto podaly výpověď. Vedení městyse narychlo sehnalo novou ředitelku Šárku Veselou, která zůstala se žáky ve škole sama a v prvních dnech nedorazily do školy ani některé děti. Situace velmi znepokojila nejen vedení obce, ale také některé rodiče. Protest učitelek místní názorově rozdělil na dva tábory. Nyní je ve škole ale situace stabilizovaná a stav pedagogů doplněn.

„Podařilo se nám již sehnat náhradní kantorky, tudíž škola funguje bez omezení. Nyní chystáme program na svatováclavské slavnosti, které se uskuteční v pondělí 27. září dopoledne před státním svátkem. Akci pořádáme společně s dětmi z mateřinky a s klienty z místního domova sociální péče. Půjdeme v průvodu k soše svatého Václava,“ potvrdila Šárka Veselá, obcí pověřená vedením Základní školy Vraný.

A skvěle se daří i dvěma protestujícím kantorkám a družinářce. Ty nyní vyučují celkem 8 žáků u sebe doma na statku. „Mám statek v Lukově. Část dětí zde vyučuji v rámci individuální výuky, zařídila jsem si pro tento účel ve stavení i učebnu. Další skupinu vyučuje paní učitelka Štěpánka Vítová u sebe doma na statku ve Vraném. Družinu vede kolegyně Hana Pěničková,“ sdělila bývalá vranská ředitelka Ludmila Svobodová.

S kolegyněmi dle platné legislativy tímto najíždějí na systém takzvané komunitní školy, která se věnuje nejen výuce dětí, ale snaží se i co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem vesnice nebo městské části.